Модерни у Београду (МуБГД)

Модерни у Београду (МуБГД)

15/11/2019

Изложба у оквиру Форума Креативна Европа 2019 је четврта по реду изложба архитектонске групе Модерни у Београду (МуБГД). У циљу групног доприноса истраживању и промоцији архитектуре и урбанизма хладноратовског периода, аутори настављају да развијају индивидуалне методе визуелног представљања иконичких објеката београдског модернизма. Изложба представља просторну инсталацију сачињену од фрагмената визуелних репрезентација горе поменутих објеката.

Допринос изложбе укључује критичку реинтерпретацију модернистичког архитектонског наслеђа из перспективе друштвено-политичке, културолошке, еколошке и економске одрживости. Ова тема, актуелна и значајна у савременом контексту приказана је кроз спектар медија графичког наратива, који на непретенциозан, али сугестиван начин тежи да уједно анимира и информише ширу публику о архитектонској и урбанистичкој продукцији простора Београда. Пројекат Модерни у Београду (МуБГД) окупља групу архитеката (Бекић Ива, Гајић Ирена, Дуканац Далиа, Ђорђевић Стефан, Златковић Снежана, Јешић Мирјана, Стојановић Христина, Цигић Петар) са посебним интересовањем и ангажманом у области илустрације, графичког дизајна и ликовних уметности. Заједно су покренули платформу МуБГД у циљу промоције, али и критичке анализе архитектонског наслеђа Београда путем иновативних графичких репрезентација. Користећи пројектантске методске алате, аутори пројекта Модерни у Београду на иновативан начин представљају одабрана архитектонска дела и просторне целине настале у хладноратовском периоду на територији Београда.