На траци / Streamlined

На траци / Streamlined

01/09/2017

Ауторство и изведба: Игор Коруга
Драматуршки/кореографски сарадник: Ана Дубљевић
Продукција: Ксенија Ђуровић
Дизајн: Јелена Шушњар
Костим: Јована Димитријевић

Рад истражује улогу јавног говора у медијатизованом, неолибералном, капиталистичком друштву, кроз пропитивање друштвених позиција икона поп културе иуметника нове генерације у области савременог плеса/перформанса. Као хибридна кореографска изведба јавног говорништва, плеса и видеа, рад излаже различите популарне реторике из света уметности које осликавају данашње услове уметничке производње, са којима се млади уметници константно сусрећу. Критичним и аналогијским пропитивањем статуса тих реторика у оквиру ширег контекста популарне културе, циљ рада је да јавно анализира општу популаризовану слику уметника у данашњем друштву и простор за његово политично (не)деловање у њему. На формалном плану, рад такође анализира кореографију у сфери нематеријалне форме – језика, производећи “језичку кореографију” као, проширени облик плесног изражаја.