Le Cabinet SR:CH

Le Cabinet SR:CH

01/09/2017

Le Cabinet SR:CH је асоцијација која има за циљ размену знања о дизајну, пружа искуство и обезбеђује размену култура Швајцарске и Србије.

Кроз организацију радионица, изложби и академских путовања за студент, колектив игра активну улогу у едукацији будућих графичких дизајнера. Студенти добијају прилику да користе своја знања у реалном окружењу, у раду са студентима других култура на пројектима дизајна и визуелне комуникације. Концепт ових пројеката је да прошире постојећа знања, истражују локалне културе, да сарађују, креирају финалне резултате и на крају презентују их на изложбама. Оваквом врстом сарадње желе да допринесу смањењу предрасуда и изградњи поуздања у младе индивидуе.

Le Cabinet SR:CH делује као иницијатор који искористи све креативне могућности и ради на пројектима у којима се култура и знање комбинују у дизајн у корист младих дизајнера, локалне заједнице и професије дизајна.