Category Archives: Пројекти eвропске сарадње 2018

Unearthing the music: Sound and Creative Experimentation in Non-democratic Europe

23/10/2018

Носилац пројекта: OUT.RA – Associacao Cultural, Португалија

Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије, Србија

Skaņu Mežs, Летонија

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Мађарска

Asociaţia Jumătatea plină, Румунија

Износ додељених средстава: 198,000.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Пројекат UM-SCENE понудиће нову перспективу креативне и прогресивне музике стваране у недемократским режимима друге половине XX века у Европи, настављајући се на претходни пројекат који је финансирао програм Европа за грађане и грађанке који је довео до синергије између разнородних организација са сродним размишљањем, приказујући свима укљученим у пројекат и многим другима широм Европе невероватно богату, инвентивну музику која је стварана у неповољним условима у земљама где су контрола државе и недостатак личне слободе свакодневица.

Главни фокус пројекта UM-SCENE је на изградњи свеобухватне онлајн базе која се бави експерименталном музиком у земљама под диктаторским режимима (углавном, али не и искључиво) у Централној и Источној Европи у другој половини XX века, тиме им помажући да реализују своје наслеђе и значај за данашње музичке сцене широм Европе.

Пројекат ће се бавити фундаменталним европским вредностима као што су слобода изражавања и кретања (како људи тако и идеја/уметничких радова), у тренутку када је око половине онога што је ЕУ сада и читав европски континент далеко од таквих основних реалности, на тај начин промовишући Сећање уз фокус на заједничка историјска искуства кроз ревизију важног уметничког и културног наслеђа.

Пројекат ће бити усредсређен на сарадњу између различитих типова културних организација (музеја, експерименталних радио студија, организатора концерата, института за истраживање, архива) и индивидуалаца широм Европе, са циљем истраживања, документовања, дитрибуције, тумачења и наглашавања значаја и важности још увек потцењеног аспекта европског културног наслеђа, притом успостављајући дијалог између тог наслеђа и савремених уметничких и друштвених аспеката који ће подржати ново стваралаштво и нове рефлексије.


Food is Culture

23/10/2018

Носилац пројекта: Slow Food Association, Италија

Transpond AB, Шведска

Europa Nostra, Холандија

Udruga Kinookus, Хрватска

Нова Искра креативни хаб, Србија

Износ додељених средстава: 197,950.44 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Нематеријално културно наслеђе хране у Европи је огроман, а потцењен ресурс. Гастрономија представља благо читаве историје једне територије и осликава како су се различите културе мешале кроз векове. Углавном се користи у промовисању туризма, али се врло ретко третира као ресурс који може да ојача осећај припадности заједничком европском простору и друштвену интеграцију. У претходних 60 година нестале су хиљаде животињских врста и варијетета, али такође и процесуиране хране – као што су хлебови, сиреви и слаткиши. Из овог разлога, током Европске године културног наслеђа 2018, ово партнерство за циљ има да спроведе акцију која ће да подигне свест ЕУ грађана о томе да је гастрономско наслеђе начин да изразе припадност Европи, да искомуницирају културни значај гастрономије кроз иновације и интеракцију између културног и креативног сектора и да чувају и додају вредност европском гастрономском наслеђу. У циљу успешног постизања ових циљева следеће активности ће бити спроведене:

1) Мултимедијални уметнички радови

Ово партнерство створиће мултимедијалне уметничке радове посвећене европском гастрономском наслеђу, претежно засноване на садржају архиве Slow Food’s Ark of Taste који ће циркулисати у културним просторима – као што су музеји и филмски фестивали – у различитим земљама.

2) Укључивање грађана

Паралелно са путовањем мултимедијалних уметничких радова, ово партнерство ће покренути позив како би различите публике биле укључене у очување европског гастрономског наслеђа, као и да би сви били позвани да се укључе у акцију помоћи у очувању путем два такмичења на европском нивоу.

3) Укључивање ЕУ институција, националних и локалних власти

Мултимедијални уметнички радови ће бити донесени у Брисел у циљу подизања свести о ставу ЕУ законодаваца према значају и вредности гастрономског наслеђа, као и ради захтевања да се очување гастрономског културног наслеђа укључи у политичку агенду ЕУ.

www.novaiskra.com/food-is-culture


European Cultural Heritage Onstage

23/10/2018

Носилац пројекта: Inter Alia, Грчка

Сфера, Македонија

Војвођански грађански центар, Србија

Open Space Foundation, Бугарска

Износ додељених средстава: 59,990.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

European Cultural Heritage Onstage (ECHO) је међународни пројекат у области уметности, културе и наслеђа, који за циљ има да подстакне културну производњу и да ојача осећај припадности Европи спајањем савременог уметничког стваралаштва и Тамног културног наслеђа локалних заједница у Европи. Тамно наслеђе је везано за догађаје који су били трауматични за групе и одређују њихов културни идентитет. Такви догађаји тичу се друштава, која као физички и концептуални простори повезани са ратом, геноцидом, масовним убиствима, етничким конфликтом, угњетавањем, насиљем и смрћу носе такве моменте у свом наслеђу, материјалном и нематеријалном. Бављење трауматичним наслеђем може да има терапеутски ефекат на локалце и странце. Ратна и конфликтна подручја постоје широм читаве Европе, па с тога тамно наслеђе може да буде полазна тачка дијалога за уметнике и грађане.

ECHO стреми да 1) учврсти и промовише везу између уметничког стваралаштва и тамног наслеђа, 2) омогући савремено уметничко заједничко стваралаштво на основу културних елемената из нових, старих и будућих земаља чланица ЕУ и 3) да забележи оригиналне слике локалних заједница као културних целина и као делова европског културног контекста. ECHO настоји да допринесе а) уметницима разменом културних и уметничких пракси и стимуланаса, б) примаоцима уметности промовисањем развоја публике креацијама које су сконцентрисане на тамно наслеђе локалних заједница и уметност из нових, старих и будућих ЕУ земаља. Овај пројекат ће:

-промовисати локално тамно наслеђе кроз удружено уметничко стваралаштво у циљу појачавања осећаја европске припадности

-подстицати културну и уметничку размену између нових, старих и будућих ЕУ чланица

ECHO као пилот пројекат укључује 2 резиденције за уметнике у Книну (Хрватска) и Новом Саду (Србија) обе за по 4 уметника (укупно 8 уметника), 4 активности укључивања заједнице (по 2 у свакој локалној заједници) и уметничку изложбу у општини Велики Преслав (Бугарска).


Make it new!

23/10/2018

Носилац пројекта: Културни центар Младост, Србија

Културни центар Травно, Хрватска

Омладинска удруга Аxиом, Босна и Херцеговина

Износ додељених средстава: 64,357.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Пројекат партнерске сарадње организација (са различитим правним статусом), из три државе – Културног центра Младост из Футога (Србија), Културног центра Травно из Загреба (Хрватска) и Омладинске удруге Аxиом из источног Сарајева (Босна и Херцеговина) за основни дугорочни циљ има очување елемента културног наслеђа – вештина израде народних ношњи са припадајућим техникама. Пројекат је усмерен на подизање свести о значају елемента културног наслеђа, а сви партнери већ годинама активно раде на овом процесу.

Међусобна сарадња сва три партнера траје већ дуже од пет година. Резултат те успешне сарадње су заједничка учешћа на различитим догађањима, заједничке активности са циљем размене знања, искустава, нових сазнања из области очувања елемената културног наслеђа, заједничка рестаурација и израда нових народних ношњи, накита и оглавља, организација стручних скупова и нових догађања са циљем презентације културног наслеђа. Сва три партнера већ дужи период исказују жељу за заједнички пројекат који би имао неколико специфичних циљева усмерних на ширење свести и значаја о културном наслеђу и стварање нових вредности који ће дугорочно утицати и на даљњу сарадњу и евентулане нове пројекте.

Активности пројекта усмерене су на промоцију и очување вештина израде народних ношњи, накита и оглавља који су већ деценијама битан елемент наслеђа и вековима уназад ради се на очувању истог. Стратегије пројекта усмерене су на различиту публику, од најмлађих генерација (memory game), младих људи заинтересованих за нове технологију и њихову примену у очувању и презентацији баштине, стручна лица (едукација, истраживачки процес), заинтересована лица за чување вештина и техника израде (едукација, примена у свакодневном животу, проширење сазнања) и глобалну публику који су посетиоци различитих активности које се већ годинама одржавају у организацији сва три партнера. Пројектне активности подељене су у неколико паралелних оси које це се истовремено имплементирати током пројектног периода и усмерене су на сироку публику разлицитих генерација и обима интересовања у сфери наслеђа.

Менаџемент пројекта при изради тиме табле водио је рачуна и о Европској години културног наслеђа (ЕYCH 2018) те је у 2018. години нагласак на презентацији елемента културног наслеђа и приближавању млађим генерацијама. Поред memory game и мобилне апликације. У оквиру пројекта биће одржане три петодневне радионице на којима ће се проучавати и примењивати пет вештина за израду ношњи и биће израђено укупно дванаест ношњи, које ће бити приказане на изложбама у све три земље – партенера на пројекту.


Пројекти eвропске сарадње 2018

Crafting Europe: Past and Future / Crafting Europe in the Bronze Age and Today

23/10/2018

Носилац пројекта: Asociación de amigos del yacimiento arqueológico de La Bastida, Шпанија
Universitat Autònoma de Barcelona, Шпанија
EXARC, Холандија
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Landesmuseum für Vorgeschichte, Немачка
Завичајни музеј Параћин, Србија
Déri Museum, Мађарска
Ayuntamiento de Mula, Шпанија
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Мађарска
Износ додељених средстава: 104,760.52 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Бронзано доба Европе (оквирно од 2500/2000-1200. године пре нове ере) представљало је први период убрзаног раста у преношењу технологије и мобилности занатлија на континенту. Регионалне традиције постојале су раме уз раме са заинтересованошћу за размену добара и информација на даљину. Примарни циљ пројекта је сећање на први период веће европске повезаности које ће послужити као инспирација за ново уметничко стваралаштво у низу активности које ће подразумевати сарадњу између организација које се баве културним наслеђем и занатског сектора (локалних грнчара) из три земље.

Crafting Europe бави се темом традиције ручно прављене грнчарије из Бронзаног доба из три европска региона, Југоисточне Шпаније, Источне Мађарске и Јужне Србије. Ове традиције укључују керамичке посуде високе естетске вредности које су локални грнчари успешно репродуковали користећи праисторијске технике и имају велики потенцијал за ширу производњу и маркетинг у контексту модерног заната.

Структура пројекта прати три групе активности. Прво, пројекат је усмерен на реконструкцију низа керамичких посуда које су типичне за културу Бронзаног доба, а направиће их локални грнчари у земљама које учествују у пројекту: осам облика Ел Аргар грнчарије у jугоисточној Шпанији, Физешабоњу у Мађарској и Ватини у Србији. На другом месту, пројекат ће произвести низ панела и других (материјалних) образовних алата који објашњавају историјске и технолошке специфичности ове керамике из Бронзаног доба. На трећем месту, пројекат за циљ има да произведе три кратка документарна филма који прате, у свакој од земаља, процес производње при реконструкцији ових раних европских предмета користећи праисторијске технике. Напослетку, три групе активности биће спојене у оквиру једног догађаја који ће се одржати у исто време у Шпанији, Мађарској и Србији, а који је заправо окупљање на ком ће низ реплика, образовни материјали и документарни филмови бити приказани широкој европској публици.

Краткорочни циљ овог окупљања је да омогући људима не само да виде, већ такође и да додирну ове предмете и сирове материјале који су коришћени при изради, који ће тиме доживети јединствено чулно искуство европске прошлости. Дугорочни циљ је, са друге стране, двојак. Са једне стране, реплике ће постати део сталних поставки музеја, а са друге стране, ови предмети ће бити комерцијализовани у радњама ових институција. На овај начин, пројекат Crafting Europe жели да симулира интеракцију између локалних занатлија и организација у култури, у оквиру и ван националних граница, тако отварајући нове просторе како за образовне активности, тако и за креативну трговину.


Next Page »