Category Archives: Ниш – Позиви

Радионица за основце: Завеса је подигнута

14/05/2019

Књижевно меморијална поставка Бранко Миљковић и Стеван Сремац, Народни музеј Ниш, петак, 31. мај у 11 часова

Коме је намењена?
Отвориће врата музеја младим генерацијама – ученицима виших разреда основних школа (V-VIII) у Нишу, са друге стране допринеће кустосима да чују идеје ученика, и шта би то њих заинтересовало на једној изложби.

Која знања и вештине учесници стичу?
Радионица има за циљ приближавање музејских активности деци, кроз интерактивно предавање о музејима и њиховом развоју. Током излагања, биће речи о основној улози музеја (чувар блага) до потреба данашњих музеја, које су поред основне улоге теже да задовоље потребе публике (индустрију забаве).

Током једне овакве радионице, потрудићемо се да представимо како настаје једна музејска изложба, с предметима који нису нужно културна добра. Заједнички размишљајући о томе које предмете треба повезати, као и осмислити причу која ће чинити целину са експонатима, ученици ће стећи представу о важности начина презентације предмета који су изложени.

Како се пријавити за учешће?
Све инфомације о начину пријаве ученика можете добити упитном на електронску адресу: ivana.gruden@narodnimuzejnis.rs.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Ивана Груден Милентијевић и Жељко Анђелковић, кустоси Народног музеја Ниш.


Радионица: Критичко мишљење и осмишљавање пројеката у култури

18/04/2019

Официрски дом у Нишу, четвртак, 30. мај у 16 часова

Коме је намењена?
Студентима уметности и друштвених наука Универзитета у Нишу, Факултета уметности, Грађевинско-архитектонског факултета и Филозофског факултета.
Циљ радионице је да полазници поделе своје идеје о пројектима у култури (изложбе, фестивали, концерти и сл.) које би желели да реализују у свом граду, и да на тим примерима науче како да конципирају и артикулишу идеју, како да дефинишу жељену публику, партнере у реализацији, како да пронађу финансијска средства и на који начин да промовишу свој догађај.
Број места је ограничен на 20 полазника који ће радити у 4 групе.

Која знања и вештине учесници стичу?
Основе пројектног менаџмента у култури.

Како се пријавити за учешће?
Сви заинтересовани за учешће је потребно да пошаљу кратак опис предлога пројекта у култури којег би волели да реализују и разрађују у групи. Пријаве се шаљу на мејл snezana@ambasador.rs. Рок за пријаву је уторак, 28. мај 2019. год.
Одабир учесника ће се извршити у сарадњи с професорима Факултета уметности и удружењем Млади амбасадори Ниш.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Нина Михаљинац, менаџерка пројеката Култура деска Србија и доценткиња на предмету Менаџмент у култури и културна политика на Факултету драмских уметности у Београду и Милан Ђорђевић, менаџер пројеката Култура деска Србија и докторанд на катедри за менацмент и културну политику ФДУ.


Радионица: Визуелни идентитет установа културе: савремени приступи

18/04/2019

Стартап Ниш – Центар за иновативно предузетништво младих, четвртак, 30. мај у 11ч

Коме је намењено?
Ученицима Уметничке школе у Нишу, заинтересованима за област графичког дизајна.
Циљ радионице је да, дебатујући о примерима установа културе из Ниша и других градова у Србији и Европи, полазници науче како се конципира визуелни идентитет установа културе и који су актуелни трендови у том пољу.

Која знања и вештине учесници стичу?
Основе осмишљавања визуелног идентитета установа културе, нове праксе у графичком дизајну.

Како се пријавити за учешће?
Број места је ограничен на 25 полазника. Одабир учесника ће се извршити у сарадњи с професорима графичког одсека Уметничке школе у Нишу.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Жељко Лончар, графички дизајнер и професор на Високој школи ликовних и примењених уметности у Беогаду и Јована Богдановић, графичка дизајнерка. То су уметници који раде на развоју визуелног идентитета Деска Креативна Европа Србија.
Наш сајт и линкове ка њиховим профилима можете пронаћи овде:
– Култура деск Србија www.kultura.kreativnaevropa.rs/
– DayDream Studio www.daydreamstudio.net/


Радионица: Шетачке/вођене туре као медиј презентације локалног културног наслеђа

18/04/2019

Галерија Синагога у Нишу, петак, 31. мај у 16.15ч

Коме је намењенa?
Сви заинтересовани за развој тура инспирисаних локалним културним наслеђу, без обзира да ли су из јавних установа или организација цивилног друштва у култури. Број учесника је органичен на 10 људи. Рад се одвија у паровима учесника из истих градова. Трајање радионице 4 сата.
Оживљавање културне баштине и дигитализација сумеђу приоритетима конкурса за европске сарадње програма Креативна Европа, из тог разлога предлози пројеката из тих области захтевају иновативне приступе и гледишта презентације иинтерпретације наслеђа. Процеси дигитализације резултирају повећаном потребом за видљивошћу и пристуношћу на мрежи као и осмишљавању иновативних ИТ решења и платформи за презентацију наслеђа.
С обзиром на то да се иновативност код ИТ пројеката не доводи у питање, намеће се изазов како сав тај дигитализовани материјал опет превести у садржаје и медије који се користе у реалном градском простору. Циљ ове радионице је да преиспита на који начин шетачке туре могу бити иновативни елемент пројеката међународне сарадње.
Током трајања радионице, по принципу step-by-step, градићемо предлоге тура за локалне средине из којих учесници долазе. Предлоге тура ћемо проматрати кроз три основне целине и покушати да дамо одговоре на па потпитања у оквиру њих:
1. садржај туре – која је тема туре? Да ли се и на који начин тура уклапа у корпус вредности европског културног простора (european added value)? Како мапирамо тачке, људе, сећања, догађаје, објекте итд.
2. интерпретација – како причамо нашу причу? Како тачке повезујемо у кохерентну причу? Које медије користимо да илуструјемо тачке и њихове приче? Која су нам новомедијска решења доступна, а која адекванта за туру (дигитално/аналогни сторyтеллинг)? Како активирати учеснике шетње? Шта ће учесници шетње ново научити?
3. техничке карактерстике добре шетње – број људи, трајање шетње, план кретања кроз град, техничко-техолошки захтеви итд.

Која знања и вештине учесници стичу?
Креирање шетачке туре, дигитални/ аналогни storytelling, анимација локалне културне баштине.

Како се пријавити за учешће?
Сви заинтересовани за учешће је потребно да припреме скицу једне туре која треба да садржи:
– предлог назива туре;
– кратак опис у неколико реченица;
– предлог до 5 тачака и опис сваке тачке у неколико реченица (без путање кретања);
– сваки пар треба да има један лаптоп;
Пријаве се у паровима шаљу на мејл setacke.ture@gmail.com, до недеље, 26. маја 2019. год.

Ко води радионицу?
Радионицу води Андрија Стојановић, рођен у Београду 1984. године. Менаџер и продуцент позоришта, радија и културе, дипломирао на Факултету драмских уметност у Београду, такође апсолвент на Факултету за Информатички менаџмент на Универзитету Сингидунум. Професионално искуство стекао кроз рад на различитим пројектима, манифестацијама и иниституцијама (Битеф, Белеф, Задужбина Илије М. Колараца, Радост Европе, Факултет примењених уметности у Београду, Дом културе Студентски Град), од 2011. године оснива удружење грађана Тачка комуникације и кроз њено деловање бави се осмишљавањем и продукцијом пројеката из области културног наслеђа, друштвене историје и нових медија.


Ниш - Позиви

Радионица: Нове иницијативе – место издавача у пројектима културне сарадње

12/04/2019

Стартап Ниш – Центар за иновативно предузетништво младих, 31. мај, 16.15ч

Коме је намењенa?
Уредницима, власницима издавачких кућа као и другим запосленима у издаваштву (библиотеке, универзитети, сајмови).

Која знања и вештине учесници стичу?
Учесници стичу ширу слику о европским пројектима сарадње, као и општа знања о моделима сарадње и могућностима које нуди програм Креативна Европа.

Како се пријавити за учешће?
Пријаве се шаљу на електронску адресу kreativnaevropa.izdavaci@gmail.com. Рок за пријаву је недеља, 26. мај 2019. год.

Ко води радионицу?
Ана Пејовић, координаторка Удружења КРОКОДИЛ. Aна je дипломирала на одсеку за енглески језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. Од 2002. до 2008. године радила је у издавачкој кући Ренде као лекторка, асистенткиња уредника и уредница. Од 2009. до 2011. радила је у београдској подружници хрватске издавачке куће ВБЗ, као асистенткиња уредника и уредница. Током девет година рада у издаваштву, уредила је више од две стотине књига, углавном савремених наслова из региона и Европе. С енглеског је превела неколико књига, међу којима је и „Британски музеј пропада“, аутора Дејвида Лоџа. Године 2009. заједно с Владимиром Арсенијевићем оснива Удружење Крокодил, у ком ради као менаџерка пројеката и главна координаторка. Активно је укључена у све послове и области деловања Удружења Крокодил – фестивале, гостовања, с посебним нагласком на КРОКОДИЛову Кућу за писце.