Category Archives: Нови Сад – Позиви

Радионица: Мисли критички о медијима и препознај лажне вести

25/04/2019

Историјски архив Новог Сада, 16. мај у 16ч

Коме је намењена?
Младима од 18 до 25 година који се пасионирано се баве или интересују за медије и нове технологије (новинарство и критика, онлајн платформе, дигитални алати, теорија медија…). Радионица је део peer-to-peer тренинга за младе о медијима и новим технологијама.

Која знања и вештине учесници стичу?
Основна идеја радионице је да се подстакне критичко промишљање о медијским феноменима и медијским порукама. Учесници радионице разумеће феномен лажних вести и контекст у којем настају дезинформације, као и начине на којим се информацијама манипулише. Такође, учесници биће оспособљени да, користећи доступне алате на Интернету, проверавају медијске садржаје.

Како се пријавити за учешће?
На адресу valentina@novinarska-skola.org.rs пошаљи нам пријаву која садржи име и презиме учесника и контакт, и то до 10. мaja 2019. Поред тога, заинтересовани учесници би требало да пошаљу кратку биографију у неколико реченица, како би радионичари креирали садржај радионице у складу са постојећим компетенцијама и знањем учесника. Обавештење о прихваћеним пријавама ће стићи до уторка, 14. маја!

Ко води радионицу?
Валентина Сигети (1994) ради у Новосадској новинарској школи као координаторка пројеката. Дипломирала је новинарство на Филозофском факултету у Новом Саду 2017. године и исте уписала мастер студије Комуникологије. У ННШ-у ради на пројектима медијске писмености и анализе дискурса медија. Посебно се бави темама медијске репрезентације, утицаја медија, стереотипа и предрасуда у медијима и штетног садржаја.

Милован Николић (1996) ради у Новосадској новинарској школи на пројектима медијске продукције и на порталу који свакодевно деконструише лажне вести у медијима у Србији, Fake News Tragač. Апсолвент је новинарства на Филозофском факултету у Новом Саду. Посебно је заинтересован за теме грађанског и MOJO новинарства, као и за фото и видео форензику.

Новосадска новинарска школа (ННШ) је организација цивилног друштва која се бави развојем и професионализацијом медијске сфере у Србији и региону, поштује вредности истине, знања и критичког приступа у вишејезичном, вишекултурном и вишенационалном окружењу и негује одмерен и толерантан дијалог. Пројектне активности организације усмерене су на: подизање професионалних капацитета у медијском сектору, мониторинг и анализу медијских садржаја, едуковање различитих циљних група о медијској писмености као и јавно заговарање које доприноси демократизацији и развоју грађанског друштва и промоцији европских вредности. ННШ је оснивач сајтова medijskapismenost.org.rs i fakenews.rs на којима се објављују едукативни текстови о медијима и медијској писмености, као и деконструисане лажне вести у медијима у Србији.


Радионица: Уметност за све или како укључити лица лишена слободе и малолетне преступнике у програме у култури

23/04/2019

Историјски архив Новог Сада, 17. мај у 16ч

Коме је намењенa?
Ова радионица је намењена професионалцима из установа културе, као и уметницима и активистима из невалдиног сектора који до сада ретко или никад нису имали прилике да лица лишена слободе и/малолетне преступнике укључе у своје постојеће програме или креирају неке нове програме само за њих.

Која знања и вештине учесници стичу?
Учесници ће на радионици имати прилике да се упознају са богатом праксом АпсАрт Центра за позоришна истраживања, али и да кроз радионичарски приступ отворе могућности за креирање оваквих програма у оквиру својих институција или организација.

Заједно ћемо размењивати идеје, осмишљавати, повезивати, предочавати изазове и пробати да на крају радионице изађемо са неколико конкретних предлога и охрабрени за будућу реализацију.

Трајање радионице 3 часа.

Како се пријавити за учешће?
Потребно је послати пријаву која садржи име и презиме учесника, као и назив установе/организације коју представља, на електронску адресу reg.kreativnaevropa@gmail.com. Рок за пријаву је недеља 12. мај у поноћ. Одабрани учесници биће обавештени о детаљима учешћа путем мејла најкасније до понедељка 13. маја.

Ко води радионицу?
Радионицу води Александра Јелић позоришна и филмска редитељка и извршна директорка АпсАрт Центра за позоришна истраживања (www.apsart.org).


Радионица: ПР установа и организација у култури на друштвеним мрежама

23/04/2019

ЕУ инфо кутак Нови Сад, петак, 16. мај у 16:00ч

Коме је намењенa?
Представници установа и организација у култури, заинтересовани за развој дигиталног маркетинга и ПР-а, а нарочито они који су већ ангажовани на тим позицијама у својим организацијама. Број учесника је органичен на 15 људи.

Која знања и вештине учесници стичу?
Како упаковати активности установа и организација у култури у занимљиву амбалажу као паметан маркетиншки бренд и побудити веће занимање медија и младих? Које су то технике и вештине односа с јавношћу неопходне за привлачење публике и медија? Како до успешне кампање на друштвеним мрежама? Ово су само нека од питања на које ћете добити одговор уколико се пријавите за радионицу „ПР установа и организација у култури на друштвеним мрежама“ која ће бити одржана за представнике ПР тимова установа и организација у култури 16. маја у ЕУ инфо кутак Нови Садa 16:00 – 18:00ч у оквиру Форума Креативна Европа 2019.

Друштвене мреже су неизоставан алат у промовисању културних и уметничких пракси. Међутим, главобољу задају алгоритми који се мењају из дана у дан, што захтева релативно често ревидирање постојеће стратегије комуникације и редефинисање циљева. Како пливати у мору могућности које ови алгоритми нуде, како се инспирисати и створити властити садржај који ће у првом реду бити окренути публици и како искористити актуелне трендове у привлачењу нове публике, неки су од главних фокуса радионице.

Како се пријавити за учешће?
Сви заинтересовни за учешће је потребно да пошаљу пријаву која садржи име и презиме учесника, назив установе/организације коју представља, као и одговор до 300 речи на питање зашто вам је конкретно потребна ова радионица и зашто баш вашу установу/организацију да одаберемо. Пријаве се шаљу на мејл marija.stevuljevic@euinfo.rs. Рок за пријаву је недеља 12. мај у подне. Одабрани учесници биће обавештени о детаљима учешћа путем мејла најкасније до понедељка 13. маја.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Марија Стевуљевић, саветница за друштвене мреже ЕУ инфо центра у Београду. Марија је радила кампање и стратегије комуникација за мреже и коалиције организација, омладинске организације, стартапове, те институције у земљи и региону.


Радионица за запослене у установама и организацијама у култури: brainstorming нових сарадњи на локалу

23/04/2019

Коме је намењенa?
Радионица је намењена представницима установа и организација у култури, уредницима програма, кустосима, едукаторима и другим професионалцима који су заинтересовани за осмишљавање нових модела сарадње на локалном нивоу.

Која знања и вештине учесници стичу?
Сви заинтересовани за учешће у радионици, потребно је да приликом пријаве дефинишу најважније снаге и ресурсе своје организације или програма, али и шта им недостаје (шта бисмо у партнерству понудили, а шта бисмо хтели да стекнемо кроз сарадњу с другом организацијом, нпр. имамо јаку колекцију, али немамо младу публику. Имамо међународне контакте, али мало финансијских средстава).

На основу одговора формирају се групе у оквиру којих ће се кроз brainstorming долазити до нових модела сарадње на локалу, као и на европском нивоу.

Циљ радионице је да професионалци који раде у установама и организацијама у култури Новог Сада и градова из околине дођу до идеја и договора у вези с повезивањем и заједничким активностима у домену:
– реализације програма
– рада на развоју публике
– рада на развоју туристичке понуде

Како се пријавити за учешће?
Сви заинтересовни за учешће је потребно да пошаљу пријаву која садржи име и презиме учесника, назив установе/организације коју представља. Пријаве се шаљу на електронску адресу kreativna.evropa.radionice@gmail.com. Рок за пријаву је недеља, 12. мај у поноћ. Одабрани учесници биће обавештени о детаљима учешћа путем мејла најкасније до понедељка 13. маја.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Нина Михаљинац, менаџерка пројеката Култура деска Србија и доценткиња на предмету Менаџмент у култури и културна политика на Факултету драмских уметности у Београду и Милан Ђорђевић, менаџер пројеката Култура деска Србија.