Category Archives: Форум

Радионица за основце: Завеса је подигнута

14/05/2019

Књижевно меморијална поставка Бранко Миљковић и Стеван Сремац, Народни музеј Ниш, петак, 31. мај у 11 часова

Коме је намењена?
Отвориће врата музеја младим генерацијама – ученицима виших разреда основних школа (V-VIII) у Нишу, са друге стране допринеће кустосима да чују идеје ученика, и шта би то њих заинтересовало на једној изложби.

Која знања и вештине учесници стичу?
Радионица има за циљ приближавање музејских активности деци, кроз интерактивно предавање о музејима и њиховом развоју. Током излагања, биће речи о основној улози музеја (чувар блага) до потреба данашњих музеја, које су поред основне улоге теже да задовоље потребе публике (индустрију забаве).

Током једне овакве радионице, потрудићемо се да представимо како настаје једна музејска изложба, с предметима који нису нужно културна добра. Заједнички размишљајући о томе које предмете треба повезати, као и осмислити причу која ће чинити целину са експонатима, ученици ће стећи представу о важности начина презентације предмета који су изложени.

Како се пријавити за учешће?
Све инфомације о начину пријаве ученика можете добити упитном на електронску адресу: ivana.gruden@narodnimuzejnis.rs.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Ивана Груден Милентијевић и Жељко Анђелковић, кустоси Народног музеја Ниш.


Радионица: Мисли критички о медијима и препознај лажне вести

25/04/2019

Историјски архив Новог Сада, 16. мај у 16ч

Коме је намењена?
Младима од 18 до 25 година који се пасионирано се баве или интересују за медије и нове технологије (новинарство и критика, онлајн платформе, дигитални алати, теорија медија…). Радионица је део peer-to-peer тренинга за младе о медијима и новим технологијама.

Која знања и вештине учесници стичу?
Основна идеја радионице је да се подстакне критичко промишљање о медијским феноменима и медијским порукама. Учесници радионице разумеће феномен лажних вести и контекст у којем настају дезинформације, као и начине на којим се информацијама манипулише. Такође, учесници биће оспособљени да, користећи доступне алате на Интернету, проверавају медијске садржаје.

Како се пријавити за учешће?
На адресу valentina@novinarska-skola.org.rs пошаљи нам пријаву која садржи име и презиме учесника и контакт, и то до 10. мaja 2019. Поред тога, заинтересовани учесници би требало да пошаљу кратку биографију у неколико реченица, како би радионичари креирали садржај радионице у складу са постојећим компетенцијама и знањем учесника. Обавештење о прихваћеним пријавама ће стићи до уторка, 14. маја!

Ко води радионицу?
Валентина Сигети (1994) ради у Новосадској новинарској школи као координаторка пројеката. Дипломирала је новинарство на Филозофском факултету у Новом Саду 2017. године и исте уписала мастер студије Комуникологије. У ННШ-у ради на пројектима медијске писмености и анализе дискурса медија. Посебно се бави темама медијске репрезентације, утицаја медија, стереотипа и предрасуда у медијима и штетног садржаја.

Милован Николић (1996) ради у Новосадској новинарској школи на пројектима медијске продукције и на порталу који свакодевно деконструише лажне вести у медијима у Србији, Fake News Tragač. Апсолвент је новинарства на Филозофском факултету у Новом Саду. Посебно је заинтересован за теме грађанског и MOJO новинарства, као и за фото и видео форензику.

Новосадска новинарска школа (ННШ) је организација цивилног друштва која се бави развојем и професионализацијом медијске сфере у Србији и региону, поштује вредности истине, знања и критичког приступа у вишејезичном, вишекултурном и вишенационалном окружењу и негује одмерен и толерантан дијалог. Пројектне активности организације усмерене су на: подизање професионалних капацитета у медијском сектору, мониторинг и анализу медијских садржаја, едуковање различитих циљних група о медијској писмености као и јавно заговарање које доприноси демократизацији и развоју грађанског друштва и промоцији европских вредности. ННШ је оснивач сајтова medijskapismenost.org.rs i fakenews.rs на којима се објављују едукативни текстови о медијима и медијској писмености, као и деконструисане лажне вести у медијима у Србији.


Радионица: Уметност за све или како укључити лица лишена слободе и малолетне преступнике у програме у култури

23/04/2019

Историјски архив Новог Сада, 17. мај у 16ч

Коме је намењенa?
Ова радионица је намењена професионалцима из установа културе, као и уметницима и активистима из невалдиног сектора који до сада ретко или никад нису имали прилике да лица лишена слободе и/малолетне преступнике укључе у своје постојеће програме или креирају неке нове програме само за њих.

Која знања и вештине учесници стичу?
Учесници ће на радионици имати прилике да се упознају са богатом праксом АпсАрт Центра за позоришна истраживања, али и да кроз радионичарски приступ отворе могућности за креирање оваквих програма у оквиру својих институција или организација.

Заједно ћемо размењивати идеје, осмишљавати, повезивати, предочавати изазове и пробати да на крају радионице изађемо са неколико конкретних предлога и охрабрени за будућу реализацију.

Трајање радионице 3 часа.

Како се пријавити за учешће?
Потребно је послати пријаву која садржи име и презиме учесника, као и назив установе/организације коју представља, на електронску адресу reg.kreativnaevropa@gmail.com. Рок за пријаву је недеља 12. мај у поноћ. Одабрани учесници биће обавештени о детаљима учешћа путем мејла најкасније до понедељка 13. маја.

Ко води радионицу?
Радионицу води Александра Јелић позоришна и филмска редитељка и извршна директорка АпсАрт Центра за позоришна истраживања (www.apsart.org).


Радионица: ПР установа и организација у култури на друштвеним мрежама

23/04/2019

ЕУ инфо кутак Нови Сад, петак, 16. мај у 16:00ч

Коме је намењенa?
Представници установа и организација у култури, заинтересовани за развој дигиталног маркетинга и ПР-а, а нарочито они који су већ ангажовани на тим позицијама у својим организацијама. Број учесника је органичен на 15 људи.

Која знања и вештине учесници стичу?
Како упаковати активности установа и организација у култури у занимљиву амбалажу као паметан маркетиншки бренд и побудити веће занимање медија и младих? Које су то технике и вештине односа с јавношћу неопходне за привлачење публике и медија? Како до успешне кампање на друштвеним мрежама? Ово су само нека од питања на које ћете добити одговор уколико се пријавите за радионицу „ПР установа и организација у култури на друштвеним мрежама“ која ће бити одржана за представнике ПР тимова установа и организација у култури 16. маја у ЕУ инфо кутак Нови Садa 16:00 – 18:00ч у оквиру Форума Креативна Европа 2019.

Друштвене мреже су неизоставан алат у промовисању културних и уметничких пракси. Међутим, главобољу задају алгоритми који се мењају из дана у дан, што захтева релативно често ревидирање постојеће стратегије комуникације и редефинисање циљева. Како пливати у мору могућности које ови алгоритми нуде, како се инспирисати и створити властити садржај који ће у првом реду бити окренути публици и како искористити актуелне трендове у привлачењу нове публике, неки су од главних фокуса радионице.

Како се пријавити за учешће?
Сви заинтересовни за учешће је потребно да пошаљу пријаву која садржи име и презиме учесника, назив установе/организације коју представља, као и одговор до 300 речи на питање зашто вам је конкретно потребна ова радионица и зашто баш вашу установу/организацију да одаберемо. Пријаве се шаљу на мејл marija.stevuljevic@euinfo.rs. Рок за пријаву је недеља 12. мај у подне. Одабрани учесници биће обавештени о детаљима учешћа путем мејла најкасније до понедељка 13. маја.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Марија Стевуљевић, саветница за друштвене мреже ЕУ инфо центра у Београду. Марија је радила кампање и стратегије комуникација за мреже и коалиције организација, омладинске организације, стартапове, те институције у земљи и региону.


Нови Сад - Позиви

Радионица за запослене у установама и организацијама у култури: brainstorming нових сарадњи на локалу

23/04/2019

Коме је намењенa?
Радионица је намењена представницима установа и организација у култури, уредницима програма, кустосима, едукаторима и другим професионалцима који су заинтересовани за осмишљавање нових модела сарадње на локалном нивоу.

Која знања и вештине учесници стичу?
Сви заинтересовани за учешће у радионици, потребно је да приликом пријаве дефинишу најважније снаге и ресурсе своје организације или програма, али и шта им недостаје (шта бисмо у партнерству понудили, а шта бисмо хтели да стекнемо кроз сарадњу с другом организацијом, нпр. имамо јаку колекцију, али немамо младу публику. Имамо међународне контакте, али мало финансијских средстава).

На основу одговора формирају се групе у оквиру којих ће се кроз brainstorming долазити до нових модела сарадње на локалу, као и на европском нивоу.

Циљ радионице је да професионалци који раде у установама и организацијама у култури Новог Сада и градова из околине дођу до идеја и договора у вези с повезивањем и заједничким активностима у домену:
– реализације програма
– рада на развоју публике
– рада на развоју туристичке понуде

Како се пријавити за учешће?
Сви заинтересовни за учешће је потребно да пошаљу пријаву која садржи име и презиме учесника, назив установе/организације коју представља. Пријаве се шаљу на електронску адресу kreativna.evropa.radionice@gmail.com. Рок за пријаву је недеља, 12. мај у поноћ. Одабрани учесници биће обавештени о детаљима учешћа путем мејла најкасније до понедељка 13. маја.

Ко води радионицу?
Радионицу ће водити Нина Михаљинац, менаџерка пројеката Култура деска Србија и доценткиња на предмету Менаџмент у култури и културна политика на Факултету драмских уметности у Београду и Милан Ђорђевић, менаџер пројеката Култура деска Србија.


« Previous PageNext Page »