Category Archives: Вести

Конкурс за књижевне преводе 2019

17/04/2019

Конкурсни позив за пројекте превода књижевних дела је отворен у категорији I и траје до 4. јуна 2019. године.

Конкурс пружа прилику издавачким кућама за превођење књижевних дела европских аутора с једног на други званично признати европски језик. За циљ има подршку културног и језичког диверзитета у Европи, промоцију транснационалне циркулације високо квалитетне књижевности, као и унапређење приступа књижевним делима, тако да могу допрети до нове публике.

Дозвољени трошкови укључују превођење, продукцију и промоцију европске фикције, романа, кратких прича, дечије фикције, стрипова/графичких новела, поезије и драме. Посебно се подржавају преводи књига које су награђене Наградом Европске уније за књижевност.

Важна новина у овом распису конкурса се односи на издавачке куће које имају актуелне пројекте књижевног превода: пројекти који се пријављују у овом конкурсном позиву, не смеју се временски преклапати с пројектима истог корисника, одабраних и уговорених у оквиру претходних позива конкурса књижевног превођења Креативне Европе. Дакле, издавачке куће које имају актуелне пројекте књижевног превођења током 2020 године, не могу конкурисати у овом конкурсном позиву.

Категорија I подразумева двогодишње пројекте превода 3-10 дела фикције, а може се конкурисати за подршку у износу до 100 000 евра (што је максималних 50% дозвољених трошкова).

Уколико сте заинтересовани за конкурисање и желите да знате више:

– пажљиво прочитајте распис конкурса и водич за конкурсање;

– упознајте се с техничким корацима у конкурисању, како бисте се успешно послали вашу конкурсну пријаву;

– погледајте који пројекти су остварили подршку у претходним годинама;

– пријавите се на наш њузлетер, како бисте добијали редовне информације о конкурсу и позиве на радионице и обуке које организујемо;

– Култура деск Србија даје бесплатне савете и подршку издавачким кућама из Србије при конкурисању. Ако имате намеру да конкуришете, можемо заказати разговор о вашој апликацији, или консултовати путем телефона и Скајпа.

Детаљније информације о конкурсној процедури и потребној документацији погледајте на сајту Извршне агенције за образовање, културу и аудиовизуелне делатности (EACEA), која управља програмом Креативна Европа.


Пилот позив за мобилност у визуелним и извођачким уметностима у земљама Креативне Европе

17/04/2019

i-Portunus је пилот пројекат који ће тестирати различите приступе у пружању подршке краткорочној мобилности уметника и професионалаца у култури међу европским земаљама.

Европска комисија разматра покретање велике иницијативе која би помогла појединцима, уметницима и професионалцима у култури, да искористе флексибилне и краткорочне могућности које су оријентисане ка резултатима: да се крећу по европским земаљама, развијају публику и сарадњу, проналазе нову инспирацију и могућности, и у потпуности искористите, и допринесу, разноликим културним екосистемима Европе.

Између априла и септембра 2019. године, конзорцијум који је задужен за тестирање ове новог конкурса расписаће три позива, оценити пристигле предлоге и подржати мобилност одабраних уметника и професионалаца у култури (визуалне уметности и извођачке уметности – позориште/ уметничка игра).

Рок за конкурисање је 15. мај.

Више детаља можете наћи овде.


Медији и нове технологије: peer-to-peer тренинг за младе

03/04/2019

Деск Креативна Европа Србија и Новосадска новинарска школа позивају младе професионалце у култури и медијима да учествују у Форуму Креативна Европа 2019 као предавачи у програму.

Ако имаш од 18 до 25 година и пасионирано се бавиш медијима и новим технологијама (новинарство и критика, онлајн платформе, дигитални алати, теорија медија…) – позивамо те да пријавиш програм свог предавања или радионице путем које би своја знања и вештине пренео/ла колегама – твојим вршњацима сличног интересовања!

Идеја peer-to-peer тренинга је да млади људи сродних интересовања једни другима пренесу вештине и идеје које ће им користити у развоју нових иницијатива, пројеката, каријера… и стекну прилику да остваре вредна професионална познанства!

Како се пријавити?

На адресу valentina@novinarska-skola.org.rs пошаљи нам документ са следећим информацијама, и то до 18. априла 2019:

1) Име предавача или имена чланова тима предавача с кратким биографијама (до 300 речи) и контектима (онлајн платформе, блог, сајт итд.);
2) Формат обуке (предавање, презентација, радионица и слично);
3) Назив обуке и тему с кратким описом;
4) Конкретна знања и вештине које ће полазници стећи;
5) Трајање радионице;
6) Очекивани број учесника (и да ли је потребно да имају нека предзнања);
7) Шта је потребно од опреме за реализацију радионице;
8) Своје контакте.

Чланови Деска Креативна Европа Србија и Новосадске новинарске школе оцениће пријаве и одабрати до 3 најзанимљивија предлога. Обавештење о прихваћеним предлозима предавача ће стићи до 20. априла, када отварамо и позив полазницима да се пријаве!

Тренинг ће се одржати у оквиру Форума Креативна Европа 2019, 16. маја у 16ч, у Историјском архиву Новог Сада.

У оквиру тренинга Новосадска новинарска школа одржаће радионицу под називом Мисли критички о медијима и препознај лажне вести.
Предавачи ће имати предности при учешћу на другим обукама.

Радујемо се сусрету!


Управљање европским пројектима у култури

03/04/2019

Догађај Управљање европским пројектима у култури, који у сарадњи организују Култура деск Србија и ЕУ инфо центар у Београду, посвећен је програму Креативна Европа, али са практичног становишта.

Намењен је установама и организацијама у култури које су нове у програму, а нарочито онима које имају прве лидерске пројекте. Главна питања о којима ће бити речи тичу се организације рада у циљу успешне реализације планираних активности на пројекту, комуникације с партнерима и надлежним телима Европске комисије (решавање програмских питања, усклађивање планова имплементације, заједнички рад на извештавању), важних појединости у администрирању пројеката (јавне набавке, финансијски планови, трансфери финансијских средстава, буџетирање и извори суфинансирања), могућих непланираних изазова и на који начин их превазићи, а најважније, како да цео процес учините једноставним!

На наведена, али и друга питања присутних одговараће Лука Кулић из Галерије Матице српске у Новом Саду. Представиће своје искуство у реализацији међународних пројеката (Дигитализација идеја, Извођење музеја, Ризикуј промену и др.) и искуство установама у којима је био ангажован у претходном периоду (Музеј савремене уметности Војводине и Галерија Матице српске)

Догађај ће бити одржан у среду, 17. априла у 17 часова у ЕУ инфо центру Београд (Краља Милана 7). Пријаве учешћа су обавезне. Молимо да учешће пријавите до 15. априла 2019. године путем емаил адресе: kreativnaevropa@gmail.com.


Вести

Програм „7 најугроженијих“

02/04/2019

Програм Седам најугроженијих утврђује угрожене споменике културе широм Европе и покреће како јавне, тако и приватне организације на локалном, националном и ширем европском нивоу са циљем будућег очувања споменика културе.

Програм Седам најугроженијих покренут је у јануару 2013. године, од стране Европа Ностре у сарадњи са Институтуом Европске инвестиционе банке као суоснивачем и Саветом Европске развојне банке као придруженим партнером. Успешност сличног пројекта Националног програма за историјску презервацију Сједињених Америчких Држава инспирисао је и креирање овог програма. Као такав, програм Седам најугроженијих није финансирајући програм, већ служи као катализатор за покретање сличних акција.

Сваке године, Европа ностра је задужена за подношење номинација за угрожене споменике културе широм Србије за програм Седам најугроженијих. Уз нас, све јавне, грађанске и приватне организације активне на пољу очувања наслеђа су добродошле да своје предлоге и аргументе поводом споменика које они сматрају релевантним поделе са нама и тиме помогну при номинацији угроженог наслеђа.

Пријаве могу бити поднете од стране чланова Европа Ностре или партнерских организација, државних представништава у којима Европа Ностра делује, или пак јавних или приватних организација активнинх на пољу херитологије у држава у којима Европа Ностра нема своја представништва.

Пријаве се потом разматрају од саветодавног одбора састављеног од стручњака из целе Европе из области оцењивања и популаризације баштине, као и представника Европске инвестиционе банке, који споменике бирају по следећем критеријуму: Веза споменика са широм европском културом, ниво угрожености споменика и спремност локалних управа за потенцијалну рестаурацију и презервацију споменика. Одбор Европа Ностре прегледа листу након чега се иста, на годишнем конгресу, јавно објављује.

Споменицима културе коју су номиновани као седам најугроженијих обезбеђује се публицитет на ширем европском нивоу, док Европа Ностра са локалним партнерима организује мисије презервације И конзервације изабраних споменика уз помоћ стручњака из целе Европе. Резултати и сугестије предузетих акција се сумирају од стране стручњака у извештаје и конкретне предлоге за сваки од споменика.

Актуелни позив за номинације је отворен до 1. јула 2019. године, а више информација можете наћи на званичном сајту.
За сада, археолошко налазиште Винча је номиновано за овај програм, пласирајући се међу 14 најугроженијих споменика културе у 2013, док је током 2014 године суботичка Синагога званично и изабрана као један од 7 најугроженијих европских споменика за текућу годину.


Next Page »