Category Archives: Вести

Резултати конкурса „Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја“

27/11/2020

Објављени су резултати међусекторског конкурсног позива „Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја“ који је био расписан у јануару ове године. Подржано је осам пројеката са укупно 3.176.333,97 евра, а у једном од њих, пројекту „MUSE.ar“ који води организација Про Прогресионе Културалис (Pro Progressione Kulturalis) из Мађарске, учествује и УПТ Лепенски Вир из Доњег Милановца. Честитамо свим установама и организацијама које су подржане у оквиру овог конкурса.

Списак подржаних пројеката и организација можете преузети овде.

Пре успостављања Лабораторије за креативне иновације у оквиру наредног циклуса програма Креативна Европа 2021-2027, Европска комисија је покренула пилот позив „Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја“ за подршку прекограничним, међусекторским активностима. Циљ конкурса био је да подржи пројекте који нуде нове облике стваралаштва кроз укрштање различитих области културе и аудиовизуалне делатности, уз коришћење иновативних технологија, с фокусом на виртуелну реалност, као и пројекте који подстичу иновативне међусекторске приступе и алате за олакшавање приступа, дистрибуције, промоције свих области културе и креативности, укључујући културно наслеђе.


Онлајн презентација: Начини исплате хонорара уметницима и спољним сарадницима

03/11/2020

Реализација сваког европског пројекта у култури подразумева ангажовање спољних сарадница*: уметница, кустоскиња, истраживачица, едукаторки и других професија које су неопходне за успешно извођење активности у разним областима и на разне теме којима се бави програм Креативна Европа. Имајући у виду да правно-формална процедура укључивања спољних сарадница отвара пуно питања бројним установама и организацијама у култури, одлучили смо да једну од презентација у оквиру онлајн циклуса „Правно-финансијски оквир европских пројеката у култури“ посветимо овој теми.

О начинима исплате надокнада спољним сарадницама из Србије и иностранства, типовима уговора и обавезама које подразумевају (опорезивање, доприноси, ауторска права и др.), доказивању резиденцијалног статуса и правдању ових трошкова, говори Марина Костић, саветница за послове сарадње Центра за промоцију науке. Центар за промоцију науке је републичка установа која је до сада реализовала велики број европских пројеката у оквиру разних програма (Хоризонт2020, Креативна Европа, Еразмус+ и COST оквира итд.), а Марина је укључена у реализацију пројеката, у пословима финансијко-административног управљања.

Презентацију можете погледати на нашем YouTube каналу.

О циклусу

Успешна имплементација европских пројеката у култури подразумева стално унапређивање знања и вештина у разним пољима менаџмента – од разумевања релевантног правног оквира и познавања најбољих пракси, до рада у међународним тимовима и управљања новцем.

Иако се то знање најбоље стиче кроз реализацију пројеката, за упуштање у администрирање пројеката веома је важно добро информисање, тј. размена знања и специфичних искустава. С идејом да се одговори на најважнија финансијско-административна питања, покренули смо циклус онлајн презентација„Правно-финансијски оквир европских пројеката у култури“.

Циклус је најпре намењен представницама установа и организација које су нове у програму, нарочито онима које имају прве лидерске пројекте, али може бити од користи и онима које реализују европске пројекте у оквиру других ЕУ програма или тек планирају да се упусте у конкурисање.

*Женски род се користи као генерички и односи се на све остале родове.


Одржана обука за имплементацију пројеката у Андревљу

02/11/2020

У циљу успешне имплементације пројеката који су подржани на конкурсу „Јачање културне сарадње и конкурентности културних и креативних индустрија Западног Балкана“, Деск Креативна Европа Србија и Антека Култура деска Србија организовали су обуку у Конгресном центру ”Цептор” на Андревљу.

Обуци је присуствовало десет представница и представника подржаних пројеката, што је максималан број људи у односу на тренутне епидемиолошке мере. Позив за учешће је био упућен оним организацијама које по први пут реализују европске пројекте, и то:

– Биљана Јотић, Удружење грађана „Беоарт Контемпорери“, Београд
– Илија Петронијевић, Удружење грађана „Феномена“, Београд
– Ана Константиновић и Жељко Максимовић, Удружење грађана „Ехо анимато“, Београд
– Дајана Вујаклија и Сања Ћирковић, Удружење грађана „Инк фест“, Нови Сад
– Александар Стаменковић, Удружење љубитеља стрипа и писане речи ”Никола Митровић Кокан”, Лесковац
– Мирјана Утвић, Душан Митић и Јелена Јоксимовић, Удружење грађана „Шкоглед“

Програм обуке је био осмишљен тако да одговори на најважнија питања имплеметације пројеката:

– Презентације Практични савети о имплементацији европских пројеката у култури и Финансијско планирање и управљање акционим планом пројекта, које је одржао Дејан Вујиновић, уметнички директор фестивала „Етнофест“ и „Jazzirè“ и менаџер пројекта „2020 Troubadours“, који је подржан програмом Креативна Европа. Презентације су имале за циљ да упознају учеснике обуке са основним правилима административно-финансијског спровођења ЕУ пројеката, али и специфичним искуствима на пројекту „2020Troubadours“ која се тичу домаћег законодавства и која могу бити примењена у реалиѕацији нових пројеката како би се предупредили могући изазови;

– Презентација Успешна комуникација и сарадња са партнерима, коју је одржао Лука Кулић, Галерија Матице српске, који је био ангажован на више пројеката у оквиру програма Креативна Европа. Презентацијом су учесници упознати с најважнијим смерницама за вођење успешне сарадње с партнерским организацијама, с обавезама и правима партнера на пројекту, али и саветима за ширење круга утицаја кроз успостављање неформалних партнерстава током реализације пројекта;

– Презентација Комуникација и дисеминација резултата пројекта, коју су одржали Мирјана Жарковић и Милан Ђорђевић, менаџери пројеката Култура Деска Србија. Презентацијом су учесници упознати с могућностима развоја успешне стратегије комуникације и дисеминације резултата пројеката, што подразумева прецизно дефинисање група заинтересованих страна, јасно постављање циљева стратегије и акционог плана (избор канала комуникације и начина комуницирања);

– Такође, у оквиру семинара је организовано представљање пројекта „Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у јадранско- јонском региону- ЦЦИ4Туризам“ финансиран у оквиру Интерег Јадранско-јонског програма транснационалне сарадње – Адрион 2014- 2020 а у циљу упућивања учесника на остале могућнсоти финансирања кроз ЕУ фондове. Презентацију је одржала Јована Контић, стручна сарадница за европске пројекте Фонда ”Европски послови” АП Војводине.


Онлајн презентација: Управљање европским пројектима

15/10/2020

Које задатке обухвата управљање европским пројектом у култури? Које недоумице и проблеми се могу јавити током имплементације пројеката? На који начин се могу решити? Шта квалификује добар пројекат и шта подразумевају правно-финансијски послови? Ово су нека од главних питања о којима ће бити речи у првој презентацији онлајн циклуса „Правно-финансијски оквир европских пројеката у култури“.

На ова и друга питања одговоре ће дати Лука Кулић, представник Галерије Матице српске, који има вишегодишње искуство имплементације европских пројеката у култури, најпре у оквиру програма Креативна Европа.

Презентацију можете погледати на нашем YouTube каналу.

О циклусу

Успешна имплементација европских пројеката у култури подразумева стално унапређивање знања и вештина у разним пољима менаџмента – од разумевања релевантног правног оквира и познавања најбољих пракси, до рада у међународним тимовима и управљања новцем.

Иако се то знање најбоље стиче кроз реализацију пројеката, за упуштање у администрирање пројеката веома је важно добро информисање, тј. размена знања и специфичних искустава. С идејом да се одговори на најважнија финансијско-административна питања, покренули смо циклус онлајн презентација„Правно-финансијски оквир европских пројеката у култури“.

Циклус је најпре намењен представницима установа и организација које су нове у програму, нарочито онима који имају прве лидерске пројекте, али може бити од користи и онима који реализују европске пројекте у оквиру других ЕУ програма или тек планирају да се упусте у конкурисање.


Вести

Издања Деска на манифестацији „Шта гледаш?!“ у НГВУ

06/10/2020

Нова галерија визуелних уметности посвећује октобар издањима у чијем фокусу је савремена визуелна уметност и прославља књигу циклусом разговора са познатим књижевницима, есејистима и визуелним уметницима.

У изложбеном простору галерије биће изложене најважније публикације из области историје, теорије и критике савремене визуелне уметности, односно издања Факултета за медије и комуникацију, Београд, Универзитета уметности, Београд, Издавачке куће „Орион Арт“, Музеја савремене уметности, Београд, Музеја савремене уметности Војводина, Нови Сад, Издавачке куће ”Геопоетика”, Дома културе Студентски град, Уметничке галерије „Надежда Петровић“, Чачак, Службеног гласника, Издавачке куће „Клио“ и Деска Креативна Европа Србија.

Циклус разговора отвара домаћин програма Мухарем Баздуљ у среду, 7. октобра у 18х, који је овим поводом написао: „Програм Нове галерије визуелних уметности замишљен као програм где писци говоре и о визуелним уметностима и о свом раду генерално, а у простору примарно посвећеном изложбама, а не књижевним вечерима. Хоћемо да писци својим ријечима сликају слике, а да ликовна дјела буду инспирација за поезију. Управо из неочекиваности примарног оквира, очекујемо срећну синергију различитих уметничких силница те да уз помоћ стварних и имагинарних слика у позадини писци демонстрирају истинску снагу речи.“

Због актуелне епидемиолошке ситуације, манифестација ће бити реализована уз поштовање свих мера опреза, ношење заштитних маски и одржавање безбедне раздаљине, са ограниченим бројем особа у изложбеном простору. Разговорима у галерији моћи ће да присуствује до 20 особа, на основу пријава на електронску адресу: ngvujankovic@gmail.com


Next Page »