Радионица из области културног наслеђа: Дигитални алати у образовању о наслеђу

Радионица из области културног наслеђа: Дигитални алати у образовању о наслеђу

08/10/2019

Коларчева задужбина, петак, 8. новембар у 10 часова

Радионица има за циљ пренос знања и вештина у области културног наслеђа, едукације и примене дигиталних технологија у презентацији и интерпретацији културног наслеђа. Вештине и знања се односе на развој публике и мултифункционалног садржаја који чини окосницу савремених приступа образовању.

Уводни сегмент радионице: Наслеђе на празан стомак и на извол’те

Уводни део радионице је посвећен односу образовања и културног наслеђа и отварању централне теме кроз илустративне примере примене дигиталних алата у промоцији наслеђа и учењу о наслеђу и путем наслеђа.

Практични сегмент радионице: Наслеђе уз оброк и с’ону страну интерфејса?

Други део радионице се односи на планирање и развој програма промоције/едукативног програма о изабраном културном добру који се заснива на хибридном приступу, односно коришћењу дигиталних алата за комуницирање и интерпретацију наслеђа у комбинацији са директним искуством.

Дискусиони сегмент радионице: Уравнотежени унос наслеђа за генерацију која расте

Трећи део радионице се претвара у симулацију округлог стола на тему примене дигиталних алата у образовању и промоцији наслеђа, где се полазници измештају из својих професионалних профила и преузимају улоге, а тиме и перспективу, других учесника у процесима културног наслеђа и образовања.

Коме је намењена?

Радионица је намењена представницима организација у култури, образовних установа, учитељима и наставницима у основним школама, едукаторима у области културног наслеђа, музејским едукаторима. Број учесника је ограничен на 20 особа, а списак учесника биће објављен на нашем сајту након истека рока за пријаву.

Која знања и вештине учесници стичу?

По завршеној обуци полазници ће 1) бити упознати са примерима добре праксе у примени дигиталних алата за презентацију, комуникацију и образовање у области наслеђа; 2) стећи ће увид у предности и недостатке појединих модалитета учења у области наслеђа; 3) стећи ће искуство тимског рада у малим групама на планирању програма промоције наслеђа и образовних програма заштите и коришћења наслеђа; 4) стећи ће вештину препознавања потенцијално корисних дигиталних алата у области културног наслеђа и унапредиће комуникационе вештине у процесима презентације и интерпретације наслеђа.

Како се пријавити за учешће?

За учешће се можете пријавити слањем пријаве на електронску адресу: kreativna.evropa.radionice@gmail.com, до петка, 1. новембра 2019. године. Пријава треба да садржи:
– име и презиме особе која се пријављује;
– занимање и назив установе или организације коју представља;
– кратка изјава о мотивацији за учешће у радионици.
Број ученика је ограничен на 20 особа, а списак учесника ће бити објављен на нашем сајту након истека рока за пријаву.

Ко води радионицу?

Радионицу ће водити Раде Милић, Александра Николић и Јована Мијатовић, који заједно чине тим који се бави промовисањем иновативних приступа и дигиталних алата у савременом образовању. У оквиру Центра за урбани развој раде на осавремењавању дидактичких алата уз помоћ дигиталних технологија и тако утичу на промене у досадашњим праксама у школском програму, приближавајући различите теме из културе генерацијама ученика које одрастају у дигиталном окружењу. Више о активностима Центра за урбани развој можете наћи на сајту удружења.

Раде Милић је археолог, а тренутно ангажован као председник Управног одбора Центра за урбани развој и координатор бројних домаћих и међународних пројеката промоције културне баштине. Главни циљеви центра су промовисање урбаног живота и унапређење културе, уметности и образовања унутар градских средина, водећи рачуна о културно − историјским споменицима који сведоче о развоју Београда.

Александра Николић сарађује са Центром за урбани развој као национални координатор пројекта Heritage Hubs у Србији. Као виши кустос едукатор Централног института за конзервацију, ради на подизању компетенција у области конзервације и реализацији едукативних програма и сензибилизацији јавности за значај културног наслеђа. Била је један од реализатора наставе у оквиру мастер студија из превентивне конзервације при мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду и програма неформалне обуке за музеје у Србији и региону. Била је ангажована као консултант и члан стручних тимова у дугогодишњим међународним програмима ICCROM-а (Међународног центра за проучавање конзервације и рестаурације културних добара) – Archaeological Conservation for Southeast Europe, Sharing Conservation Decisions и RE-ORG, а са ICCROM-ом сарађује и у развоју и реализацији програма International Summer School on Communication and Teaching Skills in Conservation and Science, посебно се бавећи применом хибридног учења у конзервацији. Као истраживач, Александра се бави испитивањем улоге артефаката у културној трансмисији и оптимизацијом конзервације и коришћења збирки у музејима.

Јована Мијатовић је археолог и едукатор у области културног наслеђа, дугогодишњи сарадник Музеја града Београда и других установа заштите за реализацију дечјих образовних програма, који подстичу креативност и јачају свест о вредностима културног наслеђа и значају његовог очувања. На међународном нивоу, Јована је учествовала у бројним програмима Међународног центра за проучавање конзервације и рестаурације културних добара – ICCROM, а један је од консултаната ICCROM-а за програм First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis, у вези са којим је, у сарадњи са Центром за урбани развој, реализовала пројекат B-CARE: Balkan Cultural Aid Response for Emergencies, намењен обуци мреже волонтера за заштиту културног наслеђа у ванредним ситуацијама на Балкану. У оквиру организације Културнаут, бави се осмишљавањем и реализацијом креативних радионица за децу школског узраста на тему културног наслеђа.