Радионица: Шетачке/вођене туре као медиј презентације локалног културног наслеђа

Радионица: Шетачке/вођене туре као медиј презентације локалног културног наслеђа

18/04/2019

Галерија Синагога у Нишу, петак, 31. мај у 16.15ч

Коме је намењенa?
Сви заинтересовани за развој тура инспирисаних локалним културним наслеђу, без обзира да ли су из јавних установа или организација цивилног друштва у култури. Број учесника је органичен на 10 људи. Рад се одвија у паровима учесника из истих градова. Трајање радионице 4 сата.
Оживљавање културне баштине и дигитализација сумеђу приоритетима конкурса за европске сарадње програма Креативна Европа, из тог разлога предлози пројеката из тих области захтевају иновативне приступе и гледишта презентације иинтерпретације наслеђа. Процеси дигитализације резултирају повећаном потребом за видљивошћу и пристуношћу на мрежи као и осмишљавању иновативних ИТ решења и платформи за презентацију наслеђа.
С обзиром на то да се иновативност код ИТ пројеката не доводи у питање, намеће се изазов како сав тај дигитализовани материјал опет превести у садржаје и медије који се користе у реалном градском простору. Циљ ове радионице је да преиспита на који начин шетачке туре могу бити иновативни елемент пројеката међународне сарадње.
Током трајања радионице, по принципу step-by-step, градићемо предлоге тура за локалне средине из којих учесници долазе. Предлоге тура ћемо проматрати кроз три основне целине и покушати да дамо одговоре на па потпитања у оквиру њих:
1. садржај туре – која је тема туре? Да ли се и на који начин тура уклапа у корпус вредности европског културног простора (european added value)? Како мапирамо тачке, људе, сећања, догађаје, објекте итд.
2. интерпретација – како причамо нашу причу? Како тачке повезујемо у кохерентну причу? Које медије користимо да илуструјемо тачке и њихове приче? Која су нам новомедијска решења доступна, а која адекванта за туру (дигитално/аналогни сторyтеллинг)? Како активирати учеснике шетње? Шта ће учесници шетње ново научити?
3. техничке карактерстике добре шетње – број људи, трајање шетње, план кретања кроз град, техничко-техолошки захтеви итд.

Која знања и вештине учесници стичу?
Креирање шетачке туре, дигитални/ аналогни storytelling, анимација локалне културне баштине.

Како се пријавити за учешће?
Сви заинтересовани за учешће је потребно да припреме скицу једне туре која треба да садржи:
– предлог назива туре;
– кратак опис у неколико реченица;
– предлог до 5 тачака и опис сваке тачке у неколико реченица (без путање кретања);
– сваки пар треба да има један лаптоп;
Пријаве се у паровима шаљу на мејл setacke.ture@gmail.com, до недеље, 26. маја 2019. год.

Ко води радионицу?
Радионицу води Андрија Стојановић, рођен у Београду 1984. године. Менаџер и продуцент позоришта, радија и културе, дипломирао на Факултету драмских уметност у Београду, такође апсолвент на Факултету за Информатички менаџмент на Универзитету Сингидунум. Професионално искуство стекао кроз рад на различитим пројектима, манифестацијама и иниституцијама (Битеф, Белеф, Задужбина Илије М. Колараца, Радост Европе, Факултет примењених уметности у Београду, Дом културе Студентски Град), од 2011. године оснива удружење грађана Тачка комуникације и кроз њено деловање бави се осмишљавањем и продукцијом пројеката из области културног наслеђа, друштвене историје и нових медија.