Радионица: Мисли критички о медијима и препознај лажне вести

Радионица: Мисли критички о медијима и препознај лажне вести

25/04/2019

Историјски архив Новог Сада, 16. мај у 16ч

Коме је намењена?
Младима од 18 до 25 година који се пасионирано се баве или интересују за медије и нове технологије (новинарство и критика, онлајн платформе, дигитални алати, теорија медија…). Радионица је део peer-to-peer тренинга за младе о медијима и новим технологијама.

Која знања и вештине учесници стичу?
Основна идеја радионице је да се подстакне критичко промишљање о медијским феноменима и медијским порукама. Учесници радионице разумеће феномен лажних вести и контекст у којем настају дезинформације, као и начине на којим се информацијама манипулише. Такође, учесници биће оспособљени да, користећи доступне алате на Интернету, проверавају медијске садржаје.

Како се пријавити за учешће?
На адресу valentina@novinarska-skola.org.rs пошаљи нам пријаву која садржи име и презиме учесника и контакт, и то до 10. мaja 2019. Поред тога, заинтересовани учесници би требало да пошаљу кратку биографију у неколико реченица, како би радионичари креирали садржај радионице у складу са постојећим компетенцијама и знањем учесника. Обавештење о прихваћеним пријавама ће стићи до уторка, 14. маја!

Ко води радионицу?
Валентина Сигети (1994) ради у Новосадској новинарској школи као координаторка пројеката. Дипломирала је новинарство на Филозофском факултету у Новом Саду 2017. године и исте уписала мастер студије Комуникологије. У ННШ-у ради на пројектима медијске писмености и анализе дискурса медија. Посебно се бави темама медијске репрезентације, утицаја медија, стереотипа и предрасуда у медијима и штетног садржаја.

Милован Николић (1996) ради у Новосадској новинарској школи на пројектима медијске продукције и на порталу који свакодевно деконструише лажне вести у медијима у Србији, Fake News Tragač. Апсолвент је новинарства на Филозофском факултету у Новом Саду. Посебно је заинтересован за теме грађанског и MOJO новинарства, као и за фото и видео форензику.

Новосадска новинарска школа (ННШ) је организација цивилног друштва која се бави развојем и професионализацијом медијске сфере у Србији и региону, поштује вредности истине, знања и критичког приступа у вишејезичном, вишекултурном и вишенационалном окружењу и негује одмерен и толерантан дијалог. Пројектне активности организације усмерене су на: подизање професионалних капацитета у медијском сектору, мониторинг и анализу медијских садржаја, едуковање различитих циљних група о медијској писмености као и јавно заговарање које доприноси демократизацији и развоју грађанског друштва и промоцији европских вредности. ННШ је оснивач сајтова medijskapismenost.org.rs i fakenews.rs на којима се објављују едукативни текстови о медијима и медијској писмености, као и деконструисане лажне вести у медијима у Србији.