Музика покреће Европу: Музичко образовање и учење

Музика покреће Европу: Музичко образовање и учење

07/02/2020

У оквиру припремне активности Музика покреће Европу је отворен конкурс Музичко образовање и учење. Циљ конкурса је да се препознају и подрже осам иновативних приступа музичком образовању и учењу који ће представљати интерресорну сарадњу поља музичког стваралаштва и образовања.

Музичко образовање може бити корисно на много начина, међутим, подршка у оквиру овог позива биће ограничена на пројекте који доприносе јачању друштвене инклузије, тј. оне пројекте који омогућавају приступ музичком образовању и учењу деци која иначе не би имала ту могућност. Друштвена инклузија у овом контексту значи пружање неопходне подршке свим ученицима у складу са њиховим специфичним потребама, а нарочито децу у неповољном социоекономском положају, мигрантског порекла или децу са посебним потребама.

Намера је да се тестирају мали пројекти који би имали европску димензију.

Припремна активности „Музика покреће Европу: Јачање европске музичке разноликости и талента“ има за циљ да тестира и осмисли адекватан начин секторскеподршке музичком стваралаштву, као новом елементу наредног програма Креативна Европа 2021-2027.

Конкурс је отворен до 30. априла 2020. године у 13 часова.*

Више информација о условима конкурса можете наћи овде.

*Рок за конкурсање је одложен са 6. априла на 30. април, због ванредне ситуације услед пандемије вируса у Европи. Више инфо на сајту Европске комиције.