Најновије вести у вези с конкурсом за књижевне преводе

Најновије вести у вези с конкурсом за књижевне преводе

23/03/2018

Позив за књижевне преводе 2019 требало би да буде објављен ускоро, највероватније пре ускршњих празника. Као што је и најављено издавачи који конкуришу мораће да се одлуче за једну од две могуће категорије пројеката: категорија 1 – двогодишњи пројекти превођења, категорија 2 – трогодишњи оквирни план превођења.

У погледу измена у односу на претходне позиве, постојаће мање промене у категорији 1 – двогодишњих пројеката превођења:

– Пакет књига који се предлаже за превођење и даље се мора образложити у формулару, али ће евалуациона питања бити измештена у посебан Word документ у циљу једноставнијег писања и читања одговора;

– Евалуациона питања о релевантности и квалитету остају углавном неизмењена (нема више питања о саставу тима и временском распореду), али треба пажљиво обратити пажњу на текст питања;

– Промотивне активности које ће бити примењиване морају бити образложене за сваку књигу;

– Промотивне активности изабраних књига је уговорна обавеза: и даље има превише издавачких кућа које обећавају али не спроводе промотивне активности које су планиране пројектом. Уколико пакет књига није прописно промовисан у складу с амбицијама планираним пројектом, издавачка кућа ће бити санкционисана финансијским пеналима у последњим исплатама;

– Пројектима би требало обезбедити циркулацију разноликог књижевног стваралаштва, а нарочито утицати на развој читалачке публике;

– Треба разликовати дистрибуцију и промоцију (чак и ако је то повезано);

– Стратегије промоције и дистрибуције морају имати смисла: нпр. (за издаваче ван енглеског говорног подручја) нема потребе преводити књигу на енглески језик уколико нисте осмислили адекватну стратегију дистрибуције (и промоције) на енглеском тржишту;

– Видљивост Европске уније очекује се да буде осмишљена креативније од само видљивог логотипа на књигама (што свакако представља обавезу). То подједнако важи и за видљивост преводилаца.

– Књиге награђене Европском наградом за књижевност и даље ће се бодовати с 15 поена: 5 поена по књизи, максимално 3 књиге.

 
Измене у категорији 2 – трогодишњих пројеката превођења:

– Важи исто што је наведено за категорију 1;

– Издавачке куће ће образлагати циљеве и стратегију за 3 године трајања пројекта, са кратким описом активности које су планиране за другу и трећу годину;

– Пројекти ће бити оцењивани у односу на целокупну стратегију и пакет књига планиран за превођење у првој години. У предлозима пројеката се не морају наводити наслови књига које ће бити превођене у другој и трећој години, али се морају навести минимални број књига у другој и трећој години за које се издавачи обавезују (најмање 3, а највише 10 књига), као и обим превода са мање коришћених језика на мање коришћене; или с мање коришћених на „велике“ европске језике; или мање заступљених жанрова. Наведени минимум се мора поштовати (с тим да се може преводити и више, до 10 књига), као и обим. Уколико не, Европска комисија може одбацити пројекат као неподобан.

– То се најпре чини како би се избегле ситуације у којима издавачке куће пројекате реализују по плану у првој години, а онда ослабе у погледу квалитета и квантитета у другој или трећој години (јер се то није оцењивало).

– Као подсетник, књиге преведене у једној години, могу се објавити и промовисати у наредној години (већа флексибилност).