Годишњи план рада програма Креативна Европа за 2020. годину

Годишњи план рада програма Креативна Европа за 2020. годину

23/08/2019

Европска комисија је објавила Годишњи план рада за 2020. годину у којем се могу наћи све важне информације о програму Креативна Европа у наредној години: планирани конкурсни позиви, међусекторска сарадња и приоритети подршке.

Овим планом Европска комисија има за циљ да отвори пут за имплементацију новог програма Креативна Европа 2020-2027, који ће се ослањати на искуство актуелног циклуса и његових приоритета.

Након припреме смерница за наредни програм, један од најважнијих задатака у 2020. години биће припрема конкурсних позива, који ће бити отворени у четвртом тромесечју 2020. године.

У погледу потпрограм Култура најзначајнији део буџета у наредној години остаће подршка путем позив за европске пројекте сарадње. Такође, биће подржани и пројекти књижевних превода, мрежа и платформи, као и посебне акције (награде ЕУ), европске престонице културе, European Heritage Label, сарадња са међународним организацијама, подршка музици и културној баштини.

Поред наведених акција, у складу са приоритетима нове Агенде за културу и као припрема програма који ће наследити актуелни, предвиђене су две нове акције: „Циркулација европске сценске уметности“ и „Секторска подршка области позоришта“.

Нарочито важна информација за установе и организације из нашег региона је најава посебне акције за пројекте сарадње унутар Западног Балкана која ће бити спроведена у 2020. години (у вредности од 5 милиона евра из Инструмента за претприступну помоћ – ИПА).

Више информација можете наћи у Годишњем плану рада програма Креативна Европа за 2020. годину који можете преузети овде.