Дигитални алати у култури: фондови, пројекти, публика

Дигитални алати у култури: фондови, пројекти, публика

08/11/2017

27-28. новембар, Југословенска Кинотека, Узун Миркова 1

Дводневни семинар „Дигитални алати у култури: фондови, пројекти, публика“ посвећен је теми дигитализације и примени дигиталних алата у култури. Програм првог дана догађаја осмишљен је тако да представи различите могућности за остваривање финансијске подршке пројеката савременог стваралаштва у области дигиталних уметности, дигитализације културне баштине и њене интерпретације и промоције, примене дигиталних алата и иновација у раду с публиком, развоја дигиталне инфраструктуре и онлајн дистрибуције садржаја, интерсекторке сарадње и јачања капацитета професионалаца у култури у процесу дигитализације.

Другог дана биће представљени примери културних иницијатива и пројеката који успешно примењују дигиталне алате. Указујући на промене у интеракцији културних програма и публике, овај део програма даје свеобухватан поглед на питања: како дигитализација утиче на креирање, доступност и коришћење културних садржаја; какав ефекат има на креаторе културних програма, какве прилике даје за даљи развој сектора културе: нова радна места и нове форме презентација.

Допринос иновацији и креативности у области културе кроз савремено стваралаштво, осмишљавање нових пословних модела, коришћење дигиталних технологија и промовисање иновације кроз међусекторску сарадњу неки су од најважнијих приоритета програма Креативна Европа.

Семинар је заједничка активност Деска Креативна Европа Србија и Сектора за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности Министарства културе и информисања Републике Србије.

Програм Креативна Европа је главни програм Европске уније за подршку сектору културе и аудиовизуелној делатности. Помаже да културне и креативне организације делују на међународном нивоу и промовише прекограничну циркулацију културних дела и мобилност професионалаца у култури. Пружа финансијску подршку пројектима с европском димензијом који за циљ имају ширење културних садржаја у оквиру европског културног простора.

Сектор за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности Министарства културе и информисања Републике Србије, пружа подршку установама и организацијама у култури у процесу дигитализације и коришћења дигиталних алата у културним пројектима. Спроводи координационо-организационе, развојне и технолошко-оперативне активности које за циљ имају израду националне стратегије и планова дигитализације, дефинисање технолошких, правних и организационих оквира за успешну изградњу дигиталне истраживачке инфраструктуре, као и најширу координацију свих учесника у овом процесу.

Догађај је отворен за све заинтересоване, а програм догађаја можете преузети овде.