Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја

Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја

20/01/2020

Пре успостављања Лабораторије за креативне иновације у оквиру следећег програма Креативна Европа 2021-2027, Европска комисија је покренула пилот позив “Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних садржаја” за подршку прекограничним, међусекторским активностима.

Биће подржани пројекти који:

а) нуде нове облике стваралаштва кроз укрштање различитих области културе и аудиовизуалне делатности, уз коришћење иновативних технологија, с фокусом на виртуелну реалност,
или

б) подстичу иновативне међусекторске приступе и алате за олакшавање приступа, дистрибуције, промоције и / или монетизације културе и креативности, укључујући културно наслеђе.

 

Предлоге пројеката могу поднети конзорцијуми састављени од најмање 3 правна лица из три различите земље које учествују у програму Креативна Европа, а који представљају диверзитет експертизе у неколико различитих области културе и аудиовизуелних делатности.

Детаљније информације можете наћи на следећим линковима:

Водич за конкурисање и поѕив за достављање предлога пројеката: http://kultura.kreativnaevropa.rs/wp-content/uploads/2020/03/eacea-28-2019_Call-for-Proposals.pdf

Водич за апликанте: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/guide/crea-guide-applicants_en.pdf

Изглед конкурсног формулара: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/tpl/pt/pt-eacea-28-2019_en.pdf

Модел уговора о сарадњи: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/eplus/mga/eplus_mga_en.pdf

Рок за конкурисање: 14. мај 2020. год. 17:00

Више информација: https://bit.ly/2TG38EB