Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних делатности

Дигитално повезивање културних и аудиовизуелних делатности

30/04/2019

У циљу давања подстицаја развоју политика, иновација, креативности, развоја публике и нових модела пословања и управљања, кроз подржавање пројеката транснационалне сарадње, овај међусекторски позив програма Креативна Европа ће пружити подршку тестирању нових пословних приступа финансирању, дистрибуцији и монетизацији стварања у култури.

Подршка је намењена пројектима који:

а) нуде нове моделе стварања укрштањем различитих културних и креативних области (укључујући аудиовизуелне делатности), кроз употребу иновативних технологија и виртуелне стварности;

или

б) подстичу осмишљавање иновативних међусекторских приступа и алата како би се олакшала дистрибуција, промоција и/или монетизација културе, креативности и културне баштине.

Пројектом би требало планирати дисеминацију резултата предузетих акција код заинтересованих страна и доносиоца одлука, и то кроз организацију јавне радионице и процене утицаја активности.

Прихватљиви пројекти:

Пројекти би требало да укључују иновативне аспекте аудиовизуелне делатности и дигиталних технологија који ће бити имплементирани у најмање једној од следећих области: музеји, уживо извођења или културно наслеђе. Партнерство захтева најмање три партнера регистрована у три различите земље које учествују у програму Креативна Европа.

Минимални износ донације који се очекује по пројекту је 150.000 евра, што представља максимално 60% укупних прихватљивих трошкова пројекта. Пројекти који потражују мање од 150.000 еура се неће сматрати прихватљивим. Пројекат може отпочети 01.01.2020. године, и завршити се 30.06.2021. год. (18 месеци).

Рок за конкурисање:

Предлози пројеката се могу поднети најкасније до 20.06.2019. у 12.00ч (подневно време у Бриселу) путем онлајн пријавног образца (е-Form). Више детаља можете наћи овде.