Заједнички састанак Европске комисије и Дескова Креативна Европа земаља учесница

Заједнички састанак Европске комисије и Дескова Креативна Европа земаља учесница

18/06/2017

Деск Креативна Европа Србија, има обавезу да активно учествује у дефинисању циљева и приоритета програма у сарадњи са другим земљама које учествују у програму. Из тог разлога су ове године, у периоду од 14. јуна до 17. јуна, представници Деска Креативна Европа Србија учествовали су на састанку са Европском комисијом.

Дводневном окупљању на Малти присуствовало је 85 чланова тима из 31 земље. Састанци представника дескова представљају прилику за јачање европске сарадње, сумирање постигнутих резултата и преношења искустава. Током првог дана организовано је уводно предавање о променама у управљању програмом у реновираном позоришту универзитетског кампуса у Ла Валети. Такође су представљени успешни пројекти у имплементацији као што је пројекат AMUSE.

AMUSE (Artistic Multi Sensorial Experience)–представља “Уметничко искуство за више чула” – уметнички пројекат на челу са Уметничким друштвом Малте (МСА) чији је циљ креирање нових интерпретација значења чула (као што су тактилна, кинестетичка и проприоцептивна) и њихове улоге у уметности. Kрај пројекта ће обележити изложба радова за више чула која ће се одржати 2019. године у просторијама МСА у Палати де Ла Сале у Валети.

На састанку је такође представљен оквир за иницијативу под називом „Музика покреће Европу“ у подршци европском музичком сектору. Иницијатива је почела крајем 2015. Године састанцима са кључним актерима у музици како би идентификовали главне изазове са којима се суочава овај сектор. Резултати овог дијалога могу се наћи у извјештају радне групе за АБ музику. Дијалог је открио потребу за подршком креирању музике, промовисању музичке разноврсности и истраживању могућности које нуди музичка online и off line дистрибуција. Музика је једна од најпопуларнијих облика уметности, широко конзумирана и живахан израз европске културне разноликости. Такође значајно доприноси европској економији. Музички сектор остварује приходе од преко 25 милијарди евра годишње и запошљава више људи него филмска индустрија.

Након представљања пројеката и иницијативе у току првог радног дана, одржане су 4 паралелне тематске радионице за подстицање размене на теме:

Комуникација и употреба друштвених медија

Менаџмент Деска КЕ : Деск и његова унутрашња структура и организација (интерно)

Менаџмент Деска КЕ : Деск и Програм Креативна Европа (спољно)

Нови пословни модели

Представници Деска су присуствовали првој радионици на којој је било расправљано о томе како друштвене мреже утичу на дисеминацију резултата и добијање нове публике.

Током другог дана, представница ЕУ агенције за образовање, медије и културу (ЕАCEA) приказала је досадашње резултате и статистику везану за потпрограм Култура Креативне Европе.

С обзиром на то да је Малта представница културе 2018. године представљени су примери реализованих програма: ревитализација старог позоришта, организовање филмског фестивала, обнова институција културе, сталне активности на трговима и другом јавном простору.

Веома важна информација је да ће ове и наредне године културно наслеђе бити међу приоритетима програма ЕУ (Хоризонт, Еразмус +, Косме, итд), а поготову програма Креативна Европа, те је с том намером састанак одржан у будућој европској престоници културе.