Извештај Европске комисије о реализацији програма Креативна Европа у 2019 години

Извештај Европске комисије о реализацији програма Креативна Европа у 2019 години

14/09/2020

Европска комисија је објавила извештај о постигнућима програма Креативна Европа у 2019. години у којем су назначени елементи новог програма који се очекује с 2021. годином. Програм Креативна Европа има за циљ да побољша економске, друштвене и међународне димензије европске културе, те да промовише културну разноликост и подстакне конкурентност. Извештај о реализацији програма у 2019. години потврђује да је највећи допринос финансијске подршке коју пружа Креативна Европа у стварању односа и мрежа које чине европски културни простор.

У оквиру своја три одељка, МЕДИА, Култура и међусекторска шема, програм је у 2019. години развио специфичне мере у блиском дијалогу са заинтересованим актерима. Такође, експериментисано је с новим облицима подршке у кључним областима:

– циркулацији аудиовизуелног садржаја;
– музичкој разноликост;
– мобилности уметника/ца;
– међународни културни односи;
– еколошка одрживост;
– родна равноправност;

Да би подстакао сарадњу и сарадњу у Европи, потпрограм Култура покрива широку разноликост сектора:

– сценске уметности;
– књиге и издаваштво;
– архитектура;
– дизајн;
– мода;
– визуелне уметности;

Захваљујући подршци коју пружа програм, више од 3100 организација је заједно радило на 501 пројекту. Такође, програм је допринео даљим иновацијама у дигиталном пољу, социјалној интеграцији и укључивању група које се налазе у неповољном друштвеном положају.

Под међусекторском шемом, програм доноси промене кроз иновативне и заједничке акције различитих сектора. Кроз програм финансијске гаранције за културни и креативни сектор, програм је ојачао приступ изворима финансирања. Уз помоћ овог новог финансијског инструмента којим управља Европска инвестициона банка, 1547 малих и средњих предузећа у овом сектору могло је да обезбеди кредите у вредности од 1,08 милијарди евра.

Потпрограм МЕДИА, фокусиран на аудиовизуелни сектор, подржава проширивање и промоцију прекограничне дистрибуције филмова у Европи и шире. Уз подршку Креативне Европе, 21 филм је добио 40 награда на 7 најпрестижнијих филмских фестивала широм света 2019. године.

Нови програм трајаће од 2021. до 2027. године и пратиће у програмском смислу садашњи, који се завршава 2020. године. Извештај износи кључне елементе успостављања будућег програма Креативна Европа у погледу суочавања са незапамћеним изазовима, попут растуће међународна конкуренција, дигиталне трансформације културе и уметности, али и Ковид кризе.

Одговарајући на последице коронавируса, Комисија је предложила да поље културе треба да постане суштински део Плана опоравка за Европу предложеног 27. маја 2020. године, идентификујући културу као један од 14 приоритетних екосистема.