Конкурс за Европа Ностра 2021 награду

Конкурс за Европа Ностра 2021 награду

10/07/2020

Отворена је пријава за Европску награду за културну баштину – Европа Ностра 2021. Рок за пријаву је 1. октобар 2020. Пријаве се могу поднети из земаља које учествују у програму Креативна Европа, међу којима је и Србија.

Пријаве се могу поднети у оквиру четири категорија:

1. Очување

Изузетна достигнућа у очувању, унапређењу и прилагођавању новим употребама културне баштине.

2. Истраживање

Изванредни пројекти истраживања, дигитализације и преноса знања који доводе до опипљивих ефеката за заштиту и унапређење културног наслеђа у Европи.

3. Посвећена брига о наслеђу

Отворен за појединце или организације чија посвећеност током дужег временског периода (најмање 10 година) показује висок степен преданости и грађанског ангажмана, заједно с изврсношћу у очувању и унапређењу културног наслеђа у Европи, што премашује уобичајена очекивања у датом контексту.

4. Образовање, обука и подизање свести

Изузетне иницијативе које се односе на образовање, обуку и подизање свести о културном наслеђу с циљем подстицања изградње капацитета и локалне подршке, изградње осећаја за место и идентитет и подстицања ангажовања и власништва грађана.

Више информација можете наћи на сајту европске мреже Европа Ностра.