Културни и креативни простори и градови

Културни и креативни простори и градови

20/11/2017

У оквиру програма Креативна Европа отворен је позив за пројекте Културни и креативни простори и градови. Усмерен је ка подршци иновација у културном и креативном сектору са 1.5 милиона евра опредељених за развој пројекта који одговара на специфичне циљеве овог позива. У оквиру овог расписа биће подржан само један пројекат.

Као што је наведено у Плану рада за 2018 годину, позив је упућен креативним хабовима који су се у последње време веома брзо развијали у бројним градовима широм Европе (креативни хаб је инфраструктура или место које користи део свог простора за изнајмљивање или умрежавање, организациони и пословни развој културног и креативног сектора). Поред креативних хабова, позив је упућен културним и креативним просторима, као и другим заинтересованим актерима, нарочито на локалном новоу укључујући општинске, градске и регионалне власти.

Овогодишњи позив настоји да оствари циљ јачања постојећих мрежа и појединачних културних и креативних актера, олакшавајући њихову интеракцију, двосмерно, учења кроз праксу с конкретним резултатима, развој студија и примера добре праксе.

Предлози пројеката би требало да укажу како ће испунити наведене циљеве:

– остваривање блиске сарадње културног и креативног сектора и локалних доносиоца одлука;
– утицај на бољу валоризацију простора за друштвену и урбану регенерацију кроз културу;
– размена добрих пракси друштвене инклузије и односа културног и креативног сектора и њиховог суседства;
– истраживање и размена добрих пракси културних и креативних простора са аспекта заједничке економије и иновативних модела пружања јавних услуга.

Предлог пројекта би требало да садржи информације о начину на који ће резултати досадашњих пројектата бити допуњени и развијани, стратегији спровођења активности и решавања проблема, као и о финансијским инструментима који ће бити коришћени.

Кроз претходне конкурсе финансирани су пројекти European Network of Creative Hubs и Culture for Cities and Regions, Trans-Europe Halles network и Creative Lenses, European Network of Cultural Centres (ENCC),  као и пројекти европских престоница културе.

Планирано трајање пројекта је 28 месеци, а почетак пројекта би требало да буде не касније од 31. октобра 2018. године.

Више информација о позиву можете погледати овде.