Музика покреће Европу – конкурс за подршку европској музичкој разноликости и талентима

Музика покреће Европу – конкурс за подршку европској музичкој разноликости и талентима

01/08/2019

Овај позив за подношење предлога пројеката усмерен је ка спровођењу посебне активности „Професионализација и обука“ у оквиру припремне акције „Музика покреће Европу: подршка европској музичкој разноликости и талентима“. Средствима ће бити подржано најмање десет иновативних и одрживих пилот програма обуке младих музичара и професионалаца у области музике, који имају европску димензију, што представља општи циљ конкурса.

Пројекти би требало да покажу свој допринос општем циљу обухватајући најмање два од следећих специфичних циљева:

1. Решавање потреба за професионалним развојем ради стицања индивидуалне и организационе професионалне експертизе, нпр. пословних вештина, у циљу повећања капацитета младих музичара и музичких професионалаца како би остварили успех на музичком тржишту;

2. Помоћ младим уметницима и професионалцима у музичком сектору да боље разумеју ланац вредности музичке индустрије, нпр. остваривање увида у различите подсекторе, нарочито тамо где би потенцијал за међусобно учење или размену најбољих пракси био користан;

3. Промовисање транснационалне размене или транснационалних приступа трансферу знања, у смислу важности размене за изградњу европских/ међународних каријера, као и за успостављање европских прекограничних иницијатива у области музике;

4. Подстицање одрживе сарадње и стварање мрежа.

Искуство стечено на овим пилот пројектима обука биће коришћено како би се побољшали капацитети сектора и допринело раду на професионализацији струке. Налази ће бити интегрисани у стратегију за подршку области музике за следећи циклус програма Креативна Европа 2021-2027, која ће подстицати европску разноликост и таленат, конкурентност области, као и већи приступ публике разноликом музичком стваралаштву.

Рок за конкурисање је 31. октобар у подне (по бриселском времену).

Пратећу документацију и детаље у вези с конкурсним позивом можете преузети овде.