Музика покреће Европу: копродукције у области музике

Музика покреће Европу: копродукције у области музике

23/12/2019

Конкурс се односи на подршку уметничког стваралаштва у области музике и то најпре пројеката који подразумевају процес сарадње појединаца у стварању стихова и песама с циљем комерцијализације и остваривања прихода.

Намера је да се ради на поспешивању међународне сарадње уметника, текстописаца и продуцената из различитих земаља које учествују у програму Креативна Европа ради заједничког рада на музичким делима која укрштају њихове таленте, вештине и оснаживања креативног потенцијала целог тима.

Конкурс је део шире иницијативе програма Креативна Европа – Музика покреће Европу, у оквиру којег се резиденцијални програми, кампови за текстописце и други уметнички програми препознају као добра прилика за приказивање европске културне разноликости кроз музику, јер доприносе развоју нових уметничких пракси, иновативним приступима стварању и истраживању у области музике.

Општи циљ овог позива је идентификовање и подршка најмање 10 иновативних и одрживих пилот програма копродукције за текстописце и музичаре који јасно осликавају европске вредности, како би се олакшао развој европског музичког репертоара.

Специфичан циљ овог конкурса се односи на организацију европског кампа који ће окупити професионалце у култури и креативне појединце како би унапредили вештине учесника за писања песама. Камп треба да пружи могућности за учење од искусних професионалаца, унапређење вештина креативног писања, да омогући сарадњу са другим полазницима кампа, помогне изградњи мреже писаца песама међу учесницима, промовише умрежавање са успешним професионалцима музичке индустрије и помогне учесницима да успешно стекну искуство креативног процеса и знања о бизнису у овој области. Предлози пројеката би требало да осликавају јасну визију о томе како ће се произведена музичка дела представити и доћи до публике.

Такође, како би се уметницима помогло да успешно ступе на музичко тржиште, предлози пројеката треба да обухвате најмање два од неколико комплементарних циљева који су наведени у распису конкурса.

Максимална подршка по пројекту може да износи 50.000 евра, што представља не више од 85% укупне вредности пројекта. Предлог пројекта могу поднети установе и организације појединачно или као партнерство које чини минимум два правна лица.

Рок за конкурисање је 30. април 2020. године у 13ч.*

Више о детаљима конкурса (специфични циљеви, предложене активности, пропозиције у вези с партнерством, неопходним документима и др.) можете наћи на сајту Европске комисије у водичу за конкурисање.

*Рок за конкурсање је одложен са 6. априла на 30. април, због ванредне ситуације услед пандемије вируса у Европи. Више инфо на сајту Европске комиције.