Музика покреће Европу

Музика покреће Европу

31/05/2018

Музика покреће Европу је свеобухватно име за иницијативе Европске комисије које подржавају европски музички сектор.

Oбјављена су два позива и два тендера у склопу пилот пројекта Музика покреће Европу, који престављају покушај да се тестирају одговарајуће акције у циљу што боље подршке Европске уније области музике након 2020 године:

Позив: Пројекти обуке за младе музичке професионалце

Кроз овај позив подржаће се до 10 пилот програма обуке за младе професионалце у музичком сектору, који тестирају мале моделе унапређења капацитета и снага сектора, као и допринети опшем професионалном унапређењу. Научене лекције из ових предлога пилот обука требало би да побољшају разумевање сектора у контексту професионализације.

Рок: 27. август 2018. год.

Позив: Онлајн и офлајн дистрибуција

Општи циљ овог позива је подршка европској музичкој разноликости идентификовањем и подршком постојећих иновативних метода који промовишу онлајн и офлајн дистрибуцијске моделе, као и нове идеје кроз избор 10 пројеката.

Ови предлози треба да побољшају прекограничну циркулацију музичког репертоара како би се превазишле постојеће препреке које намећу међународни хитови или друге, као што су видљивост, језик и фрагментација тржишта у музичком сектору.

Рок: 10. септембар 2018. год.

Тендер: Европска стратегија извоза музике

Општи циљ овог тендера је развијање предлога Европске стратегије извоза музике која би промовисала музичку разноликост и таленат Европе, као и утицала на повећање конкурентности европског музичког сектора на међународном тржишту. Стратегија би требало да помогне креаторима културних политика да доносе боље утемељене одлуке о музичком извозу и омогући доносиоцима одлука у области музике да ускладе своје изборе у складу с тим.

Рок: 29. јун 2018. год.

Тендер: Опсерваторија

Циљ је осмислити студију изводљивости за успостављање европске музичке опсерваторије и направити анализу потреба у погледу финансирања музичког сектора.

Рок: 2. јул 2018. год.

Позиви и тендери имају различите смернице и различите рокове. Више информација можете пронаћи овде.