Нова Европска агенда за културу

Нова Европска агенда за културу

22/05/2018

Европска комисија је данас усвојила нову Европску агенду за културу којом се препоручује:

1) коришћење потенцијала културе и културне разноликости за изградњу социјалне кохезије и благостања, кроз подстицање учешћа у култури, мобилности уметника и заштиту наслеђа;

2) подстицање запошљавања и раста у културном и креативном сектору кроз промоцију уметности и културе у образовању, јачањем релевантних вештина и подстицањем иновација у култури и

3) јачање међународних културних односа коришћењем потенцијала културе за подстицање одрживог развоја и мира.

Такође, Агендом су предвиђене акције у оквиру пет димензија:

Социјалну димензију

Нови програм за мобилност уметника у оквиру Креативне Европе;

Активности везане за социјалну инклузију кроз културу, укључујући и за избеглице и мигранте;

Пројекат за развој културних и креативних простора у градовима широм Европе;

Истраживање о утицају културе на здравље и благостање.

Економску димензију

Подстицање уметничког образовања;

Мастер курсеви из креативности за заинтересоване универзитете;

Дијалог са културним и креативним сектором, укључујући музику и аудиовизуелне делатности.

Међународну димензију

Повећана подршка култури у земљама западног Балкана, источног партнерства и афричким карипским и пацифичким земљама;

Покретање Европских кућа културе у партнерским земљама.

Димензију културног наслеђа

Два нова Акциона плана: у вези са политичком наслеђем Европске године културног наслеђа 2018 и борбом против незаконите трговине културним добрима;

У будућим програмима ЕУ, укључујући и кохезиону политику, развој принципа квалитета за рестаурацију и конзервацију културног наслеђа.

Digital4Culturе димензија

Стварање центара за дигитализацију наслеђа широм Европске уније;

Нова Недеља ЕУ филма како би се европски филмови учинили доступним школама широм Европе;

Нова пан-европска мрежа Дигиталних креативних хабова;

Менторски програми за професионалце из аудиовизуелне области, посебно жене.