Обука за писање пројеката на Андревљу

Обука за писање пројеката на Андревљу

17/09/2019

Антена Култура Деска Креативна Европа Србија организује обуку за писање европских пројеката сарадње 14. и 15. октобра 2019. године у Центру за привредно технолошки развој на Андревљу.

Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа, независно од тога да ли су учествовали у пројектима међународне сарадње или тек планирају своје међународне активности.

Теме којима ће се семинар бавити су: Приоритети и циљеви програма Креативна Европа кроз подржане пројекте; Култура и креативне индустрије; Како наћи партнере и зашто су партнерства важна; Финансијско планирање и управљање пројектима; Бодовање и евалуација; Конкурсна процедура и савети.

Циљ обуке

Циљ обуке је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа, подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Поред тога, обука се организује ради поспешивања комуникације, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Критеријуми

Основни критеријуми селекције учесника семинара су квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава. Квалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, иновативност и стручну утемељеност концепта.

Услови јавног позива

1. Број места је ограничен на 25 учесника;

2. На обуку се могу пријавити до две особе из једне установе/организације;

3. Антена Култура Деск Креативна Европа Србија покрива трошкове смештаја и исхране, а учесници семинара обезбеђују средства за своје путне трошкове.

Подношење пријаве

Формулар за пријаву можете преузети овде.

Пријава на обуку треба да садржи следеће информације (највише до три странице):

– Кратак опис установе/ организације (мисија, циљеви, главне активности);

– Назнаку о радном месту особе (опис радног места или задужења) или особа које се пријављују на учешће на семинару.

– Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;

– Листу потенцијалних партнера на пројекту;

Попуњену пријаву потребно је доставити на kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Рок за подношење пријава

Пријаве се могу поднети до 05. октобра 2019. године у 15.00 часова. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.