Одржана обука за имплементацију пројеката у Андревљу

Одржана обука за имплементацију пројеката у Андревљу

02/11/2020

У циљу успешне имплементације пројеката који су подржани на конкурсу „Јачање културне сарадње и конкурентности културних и креативних индустрија Западног Балкана“, Деск Креативна Европа Србија и Антека Култура деска Србија организовали су обуку у Конгресном центру ”Цептор” на Андревљу.

Обуци је присуствовало десет представница и представника подржаних пројеката, што је максималан број људи у односу на тренутне епидемиолошке мере. Позив за учешће је био упућен оним организацијама које по први пут реализују европске пројекте, и то:

– Биљана Јотић, Удружење грађана „Беоарт Контемпорери“, Београд
– Илија Петронијевић, Удружење грађана „Феномена“, Београд
– Ана Константиновић и Жељко Максимовић, Удружење грађана „Ехо анимато“, Београд
– Дајана Вујаклија и Сања Ћирковић, Удружење грађана „Инк фест“, Нови Сад
– Александар Стаменковић, Удружење љубитеља стрипа и писане речи ”Никола Митровић Кокан”, Лесковац
– Мирјана Утвић, Душан Митић и Јелена Јоксимовић, Удружење грађана „Шкоглед“

Програм обуке је био осмишљен тако да одговори на најважнија питања имплеметације пројеката:

– Презентације Практични савети о имплементацији европских пројеката у култури и Финансијско планирање и управљање акционим планом пројекта, које је одржао Дејан Вујиновић, уметнички директор фестивала „Етнофест“ и „Jazzirè“ и менаџер пројекта „2020 Troubadours“, који је подржан програмом Креативна Европа. Презентације су имале за циљ да упознају учеснике обуке са основним правилима административно-финансијског спровођења ЕУ пројеката, али и специфичним искуствима на пројекту „2020Troubadours“ која се тичу домаћег законодавства и која могу бити примењена у реалиѕацији нових пројеката како би се предупредили могући изазови;

– Презентација Успешна комуникација и сарадња са партнерима, коју је одржао Лука Кулић, Галерија Матице српске, који је био ангажован на више пројеката у оквиру програма Креативна Европа. Презентацијом су учесници упознати с најважнијим смерницама за вођење успешне сарадње с партнерским организацијама, с обавезама и правима партнера на пројекту, али и саветима за ширење круга утицаја кроз успостављање неформалних партнерстава током реализације пројекта;

– Презентација Комуникација и дисеминација резултата пројекта, коју су одржали Мирјана Жарковић и Милан Ђорђевић, менаџери пројеката Култура Деска Србија. Презентацијом су учесници упознати с могућностима развоја успешне стратегије комуникације и дисеминације резултата пројеката, што подразумева прецизно дефинисање група заинтересованих страна, јасно постављање циљева стратегије и акционог плана (избор канала комуникације и начина комуницирања);

– Такође, у оквиру семинара је организовано представљање пројекта „Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у јадранско- јонском региону- ЦЦИ4Туризам“ финансиран у оквиру Интерег Јадранско-јонског програма транснационалне сарадње – Адрион 2014- 2020 а у циљу упућивања учесника на остале могућнсоти финансирања кроз ЕУ фондове. Презентацију је одржала Јована Контић, стручна сарадница за европске пројекте Фонда ”Европски послови” АП Војводине.