Онлајн презентација: Начини исплате хонорара уметницима и спољним сарадницима

Онлајн презентација: Начини исплате хонорара уметницима и спољним сарадницима

03/11/2020

Реализација сваког европског пројекта у култури подразумева ангажовање спољних сарадница*: уметница, кустоскиња, истраживачица, едукаторки и других професија које су неопходне за успешно извођење активности у разним областима и на разне теме којима се бави програм Креативна Европа. Имајући у виду да правно-формална процедура укључивања спољних сарадница отвара пуно питања бројним установама и организацијама у култури, одлучили смо да једну од презентација у оквиру онлајн циклуса „Правно-финансијски оквир европских пројеката у култури“ посветимо овој теми.

О начинима исплате надокнада спољним сарадницама из Србије и иностранства, типовима уговора и обавезама које подразумевају (опорезивање, доприноси, ауторска права и др.), доказивању резиденцијалног статуса и правдању ових трошкова, говори Марина Костић, саветница за послове сарадње Центра за промоцију науке. Центар за промоцију науке је републичка установа која је до сада реализовала велики број европских пројеката у оквиру разних програма (Хоризонт2020, Креативна Европа, Еразмус+ и COST оквира итд.), а Марина је укључена у реализацију пројеката, у пословима финансијко-административног управљања.

Презентацију можете погледати на нашем YouTube каналу.

О циклусу

Успешна имплементација европских пројеката у култури подразумева стално унапређивање знања и вештина у разним пољима менаџмента – од разумевања релевантног правног оквира и познавања најбољих пракси, до рада у међународним тимовима и управљања новцем.

Иако се то знање најбоље стиче кроз реализацију пројеката, за упуштање у администрирање пројеката веома је важно добро информисање, тј. размена знања и специфичних искустава. С идејом да се одговори на најважнија финансијско-административна питања, покренули смо циклус онлајн презентација„Правно-финансијски оквир европских пројеката у култури“.

Циклус је најпре намењен представницама установа и организација које су нове у програму, нарочито онима које имају прве лидерске пројекте, али може бити од користи и онима које реализују европске пројекте у оквиру других ЕУ програма или тек планирају да се упусте у конкурисање.

*Женски род се користи као генерички и односи се на све остале родове.