Организација Програма мобилности за уметнике и /или професионалце у области културе

Организација Програма мобилности за уметнике и /или професионалце у области културе

11/07/2019

Мобилност уметника и професионалаца у култури добија све већу пажњу како на нивоу Европске уније тако и на националним нивоима. Мобилност је увек приоритет политике у оквиру Европске Агенде за културу и изузетно важан део програма Креативна Европа.

У Европи постоје разне могућности за међународну мобилност уметника и/или професионалаца у култури које подржавају јавне институције, приватне фондације и цивилни сектор, на локалном, регионалном, националном, европском и међународном нивоу. На националном нивоу стање је веома разнолико, а на нивоу ЕУ, неколико европских програма и инструмената за финансирање нуде разне могућности за активности прекограничне мобилности које могу да укључе и културни и креативни сектор. Пример подршке на европском новиу је програм Креативна Европа, који подржава мобилност уметника и/или културних професионалаца, али искључиво у оквиру пројеката сарадње и платформи. Међутим, ни једна од ових могућности није специфично усредсређена на потребе уметника или професионалаца у култури, већ пре на формално образовање, предузетништво или волонтирање.

Стога, овај позив за предлоге пројеката је друга иницијатива коју је Европска комисија покренула у погледу организовања мобилности за уметнике, у покушају давања одговора на ове недостатке и у складу са Годишњим радним програмом 2019 за имплементацију програма Креативна Европа.

Прва иницијатива је пилот програм и-Портунус, који тренутно имплементира конзорцијум који предводи Гете Институт. У оквиру овог позива, крајњи корисници који буду били изабрани имају обавезу да се упознају са тренутним и-Портунус пројектима и да стварају са том основом на уму. Осим тога, корисници ће имати приступ препорукама, електронским формама и другим алатима које је и-Портунус пројекат развио, укључујући име и лого који ће бити достављени Европској комисији до краја фебруара 2020. године.

Циљ позива је да уметници и културни радници развију и спроведу сопствене програме индивидуалне мобилности који би били подржани средствима Европске комисије како би из тих искустава добили препоруке које би Европска комисија користила за израду посебног сталног позива за мобилност уметника и културних радника који ће се имплементирати у оквиру Креативног програма Европа 2021-2027.

У оквиру позива постоје две опције финансирања: једна у којој корисник директно додељује финансијску подршку уметницима и културним делатницима, а друга у којој корисник средстава пружа финансијску подршку институцији домаћину која затим даље дистрибуира подршку индивидуалним програмима мобилности уметника и културних радника.

Два уговора о грантовима који су предвиђени овим позивом максимално ће износити 750,000 по уговору. Дужина пројеката биће 16 месеци. Рок за конкурисање је 27. септембар 2019. године у 17:00 часова по централно-европском времену. Више о конкурсу можете погледати на сајту Европске комисије.