Пилот позив Заштита јеврејских гробља у Европи

Пилот позив Заштита јеврејских гробља у Европи

28/06/2019

На основу Годишњег програма рада за имплементацију пилот пројеката и припремних активности у области образовања, омладине, спорта и културе, Европска комисија расписује пилот позив Заштита јеврејских гробља у Европи: Наставак процеса мапирања, укључивање заинтересованих страна и подизање свести.

Настављајући се на претходни пилот позив Мапирање јеврејских гробља Европе, актуелни позив има за циљ:

• проширење мапирања како би се обухватила додатна места јеврејских гробља широм Европе;

• идентификовање специфичних могућности за бољу интеракцију различитих страна које су заинтересоване за очување јеврејских гробница;

• подизање свести о значају јеврејског културног наслеђа и културне разноликости Европе кроз историју и коришћење јеврејских гробница у приказивању различитости у образовним мерама.

Конкурсни позив је отворен за конзорцијуме партнера (најмање две организације). Ова иницијатива ће додатно допринети циљевима постављеним у Европској години културног наслеђа 2018. и Европском оквиру за акцију о културном наслеђу, кроз ширење и подизање свести о европској вредности наслеђа и културне разноликости Европе.

Уговор о додели бесповратних средстава који произилази из овог позива за подношење предлога ће бити додељен једном пројекту. Укупни буџет за суфинансирање пројекта процењује се на 1.050.000 евра. Очекује се да ће акција почети у децембру 2019. године, с укупним трајањем 18 месеци.

Рок за конкурисање је 30. август 2019. године. Водич за конкурисање и осталу документацију можете преузети на сајту Европске комисије.