Покренута платформа Perform Europe

Покренута платформа Perform Europe

01/02/2021

 

Perform Europe је дуго очекивани пројекат програма Креативна Европа који ће подржати експерименте у области извођачких уметности, како би међународна мобилност уметника била одрживија, инклузивнија и уравнотеженија. Циљ пројекта је колективно тестирање и осмишљавање будуће европске шеме подршке за прекограничну мобилност и дигиталну дистрибуцију сценских уметности.

Током 18 месеци, у оквиру Perform Europe биће истражене и тестиране одрживе праксе турнеја – на уметничком, људском, социјалном, економском и еколошком плану. Такође, платформа ће промовисати дигиталне технологије, као узбудљив ресурс за експериментисање у сценским уметностима.

Настојаће да допре до различитих група професионалаца у области извођачких уметности, као и публике, која обично не учествују у међународним турнејама извођачких уметности, нити има директне користи од њих.

Шта се ће дешавати од 2021. до лета 2022. године? Укратко:

  • Истраживања потреба у области извођачких уметности,
  • Покретање дигиталне платформе Perform Europe и позива на конкурисање;
  • Умрежавање и стварање ”touring” партнерстава на дигиталној платформи;
  • Додељивање грантова изабраним партнерствима;
  • Прекогранична циркулација уметничких дела – и у физичком и у виртуелном свету;
  • И најзад, објављивање закључака о покретању ове врсте подршке у оквиру структуре програма Креативна Европа 2021-2027.

Више информација: https://www.performeurope.eu