Представљање конкурса Европске уније у области културног наслеђа и креативних индустрија

Представљање конкурса Европске уније у области културног наслеђа и креативних индустрија

17/01/2018

Култура Деск Србија и ЕУ инфо центар у Београду организују представљање актуелних прилика за остваривање финансијске подршке у области културног наслеђа и креативних индустрија. Догађај је намењен установама и организацијама у култури које имају намеру да конкуришу на конкурсе различитих програма Европске комисије: Креативна Европа (потпрограм Култура) и Европа за грађане.

О пропозицијама конкурса и могућностима за учешће домаћих установа и организација у култури говориће Димитрије Тадић, руководилац Деска Креативна Европа Србија и Сања Атанасковић Опачић, руководитељка групе за међународну сарадњу и европске интеграције Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

У оквиру програма биће представљни конкурси:

Културни и креативни градови и простори, међусекторски позив програма Креативна Европа
Европско сећање, у оквиру програма Европа за грађане и грађанке
Демократски ангажман и грађанско учешће, у оквиру програма Европа за грађане и грађанке

Презентација ће се одржати у уторак 23. јануара у 12 часова у ЕУ инфо центру у Београду (Краља Милана 7).
Креативна Европа је програм Европске комисије за подршку сектору културе и аудиовизуелним делатностима. С буџетом од 1,46 милијарди евра подржава иницијативе сектора за културу које промовишу европску сарадњу, књижевно превођење и стварање мрежа и платформи. као и иницијативе аудиовизуелног сектора које промовишу развој, дистрибуцију и доступност аудиовизуелних дела. Програм се састоји од два потпрограма: Култура, за промоцију сектора културе, и МЕДИА за подршку аудиовизуелном сектору.

Прoгрaм Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe је прoгрaм Eврoпскe униje и имa зa циљ прoмoвисaњe европског идентитета и европског грађанства. Осмишљен је тако да прoмoвише сaрaдњу измeђу зeмaљa учeсницa прoгрaмa у рaзличитим oблaстимa кoje су вeзaнe зajeдничким пoлитикaмa. Кaнцeлaриja за сарадњу са цивилним друштвом је национална контакт тачка зa спрoвoђeњe прoгрaмa Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe.