Програм „7 најугроженијих“

Програм „7 најугроженијих“

02/04/2019

Програм Седам најугроженијих утврђује угрожене споменике културе широм Европе и покреће како јавне, тако и приватне организације на локалном, националном и ширем европском нивоу са циљем будућег очувања споменика културе.

Програм Седам најугроженијих покренут је у јануару 2013. године, од стране Европа Ностре у сарадњи са Институтуом Европске инвестиционе банке као суоснивачем и Саветом Европске развојне банке као придруженим партнером. Успешност сличног пројекта Националног програма за историјску презервацију Сједињених Америчких Држава инспирисао је и креирање овог програма. Као такав, програм Седам најугроженијих није финансирајући програм, већ служи као катализатор за покретање сличних акција.

Сваке године, Европа ностра је задужена за подношење номинација за угрожене споменике културе широм Србије за програм Седам најугроженијих. Уз нас, све јавне, грађанске и приватне организације активне на пољу очувања наслеђа су добродошле да своје предлоге и аргументе поводом споменика које они сматрају релевантним поделе са нама и тиме помогну при номинацији угроженог наслеђа.

Пријаве могу бити поднете од стране чланова Европа Ностре или партнерских организација, државних представништава у којима Европа Ностра делује, или пак јавних или приватних организација активнинх на пољу херитологије у држава у којима Европа Ностра нема своја представништва.

Пријаве се потом разматрају од саветодавног одбора састављеног од стручњака из целе Европе из области оцењивања и популаризације баштине, као и представника Европске инвестиционе банке, који споменике бирају по следећем критеријуму: Веза споменика са широм европском културом, ниво угрожености споменика и спремност локалних управа за потенцијалну рестаурацију и презервацију споменика. Одбор Европа Ностре прегледа листу након чега се иста, на годишнем конгресу, јавно објављује.

Споменицима културе коју су номиновани као седам најугроженијих обезбеђује се публицитет на ширем европском нивоу, док Европа Ностра са локалним партнерима организује мисије презервације И конзервације изабраних споменика уз помоћ стручњака из целе Европе. Резултати и сугестије предузетих акција се сумирају од стране стручњака у извештаје и конкретне предлоге за сваки од споменика.

Актуелни позив за номинације је отворен до 1. августа 2019. године, а више информација можете наћи на званичном сајту.
За сада, археолошко налазиште Винча је номиновано за овај програм, пласирајући се међу 14 најугроженијих споменика културе у 2013, док је током 2014 године суботичка Синагога званично и изабрана као један од 7 најугроженијих европских споменика за текућу годину.