Пројекти културне и креативне индустрије

Пројекти културне и креативне индустрије

08/05/2018

Финансије, учење, иновације и патенти за културне и креативне индустрије

Важност културних и креативних индустрија препозната је у различитим документима културне политике, као и Резолуцији Европског парламента о кохерентној политици ЕУ за културне и креативне индустрије донтеој у децембру 2016. године. Резолуција парламента наглашава важност културних и креативних индустрија ( у наставку ККИ) у економији и стварању радних места, промовисању и очувању културне разноликости, јачању социјалне кохезије и повећању атрактивности Европе на међународном нивоу. ККИ играју кључну улогу у Европи у погледу реиндустријализације и иновација у многим другим секторима, од производње до образовања или социјалног укључивања.

Годишњи програм рада 2018. године за реализацију Пилот пројекта “Финансирање, учење, иновације и патенте за културне и креативне индустрије” предвиђа успостављање позива за подношење предлога пројеката, од којих ће један бити подржан средствима са 1 милион евра.

Општи циљ овог пилот позива је дефинисање и тестирање политика и активности за одржавање и развој културних и креативних индустрија и стварање међусекторских предности и преплета у различитим областима и секторима с којима се повезују ККИ.

Пилот пројекат треба да покрива нарочито аспекте који се тичу финансија, учења, иновација и патената:

Финансије (израда смерница, праћење активности ККИ у Европи)
Учење (систем класификације вештина за подршку, дефинисање смерница за развој вештина у ККИ, активности дисеминације)
Иновације (смернице за развој ККИ, примери добре праксе и манифестације на иновативним моделима, размена између peer-to-peer хубова)
Патентирање (анализа, студије случаја и препоруке)

Уговор о додели гранта који произилази из овог позива за предлоге ће бити додељен једном пројекту. Циљ овог позива је одабрати организацију која ће координирати и организовати различите активности са културним и креативним професионалцима и предузетницима, посебно малим и среджим предузећима и микро-предузећима, као и другим заинтересованим странама.

Трајање пројекта је 28 месеци. Планирани датум почетка требало би да буде најкасније до 1. марта 2019. године. Више информација можете наћи овде.