У марту: раписивање конкурса Књижевни преводи 2019

У марту: раписивање конкурса Књижевни преводи 2019

02/02/2018

Конкурс за књижевне преводе програма Креативна Европа очекује се да ће бити расписан крајем марта 2018. године.

Оквирни распоред:

– Објава позива: трећа недеља марта 2018. год.

– Рок за конкурисање: друга недеља маја 2018 год.

– Резултати: Крајем августа, почетком септембра 2018. год.

Категорије:

У зависности од трајања, потреба, природе и циљева пројеката, издавачке куће могу бирати категорију у којој ће конкурисати:

– Категорија 1 – двогодишњи пројекти

Ова категорија пројеката подразумева превод и промоцију пакета од 3 до 10 квалификованих дела фикције са и на квалификоване језике током 2 године.

У овој категорији очекивани грант за пројекат не сме прелазити 100.000€, што представља до 50% дозвољених трошкова.

-Категорија 2 – Оквирни споразуми о партнерству (3 године)

Ова категорија пројеката, с максималним трајањем до 3 године, подразумева превод и промоцију пакета од 3 до 10 квалификованих дела фикције са и на квалификоване језике у току једне године; Другим речима, издавачке куће које буду оствариле подршку у овој категорији ће се обавезати да преведу, издају и промовишу од 9 до 30 књига током трогодишњег трајања пројекта.

Очекивани годишњи грант за пројекте у овој категорији подршке не сме прећи 100.000€ по години (или 300.000€ током трогодишњег трајања оквирног споразума о партнерству) што представља до 50% дозвољених трошкова.

Оквирни буџет:

Оквирно, укупан расположиви буџет за кофинансирање пројеката у оквиру овог позива (категорија 1 и категорија 2) износи 3.6 милиона евра.

Критеријуми за подршку:

Кандидати који испуњавају услове за обе категорије биће оцењени на основу следећих критеријума:

1. Релевантност (40 поена): овим критеријумом се оцењује како ће пројекат допринети транснационалној циркулацији и разноликости дела европске књижевности, као и унапређењу њихове доступности.

2. Квалитет садржаја и активности (25 поена): овим критеријумом се оцењује како је осмишљена имплементација пројекта (квалитет дела која се преводе, искуство ангажованих на пројекту и организација рада).

3. Промоција и дисеминација у Европи и шире (20 поена): Ако пројекат садржи књиге добитника Награде Европске уније за књижевност, посебна пажња се посвећује адекватном промовисању њиховог дела.

4. Добитници Награде Европске уније за књижевност (15 поена): Додатни поене се аутоматски додељују апликацијама које садрже квалификоване књиге награђене Наградом Европске уније за књижевност (5 поена по књизи за највише 3 књиге, што чини максумим од 15 „аутоматских поена“).