Шема мобилности за уметнике и професионалце у култури

Шема мобилности за уметнике и професионалце у култури

01/07/2018

Основни циљ тендера је да се припреми терен за шему мобилности у креативном и културном сектору, од 2021. године надаље, у следећој перспективи програма ЕУ. Специфични циљеви тендера су:

1. да се истраже и анализирају услови за успостављање успешне и одрживе шеме која омогућава појединцима да се укључе у пројекат прекограничне мобилности,

2. предложити и тестирати шему финансирања за појединачну мобилност уметника и / или стручњака из области културе,

3. пружити закључке и препоруке.

Рок за пријем понуда: 31.08.2018. 12:00,

Више информација можете наћи овде.