Јавни позив за подношење европских пројеката сарадње 2020

Јавни позив за подношење европских пројеката сарадње 2020

03/10/2019

Отворен је јавни позив за подношење пројеката у оквиру конкурса Европски пројекти сарадње програма Креативна Европа. У оквиру овог позива можете конкурисати у две категорије:

Европски пројекти сарадње малог обима (категорија 1): минимум 3 партнерске организације (једна из ЕУ), до 200.000€, што представља 60% дозвољених трошкова;

Европски пројекти сарадње великог обима (категорија 2): минимум 6 партнерских организација (једна из ЕУ), до 2.000.000€, што представља 50% дозвољених трошкова;

У односу на досадашње позиве, значајна новина је да минимум партнера по категорији мора да чине правна лица која су активна у сектору културе. Такође, ускоро ће бити расписан први конкурс за Западни Балкан, па треба имати у виду да се један пројекат не може поднети на оба конкурсна позива.

Приликом осмишљавања пројеката, пројектну идеју би требало усмерити ка једном од три циља конкурса:

– Јачање капацитета европских културних и креативних сектора да делују транснационално и на међународном нивоу, као и промовисање транснационалне циркулације уметничких дела; Транснационална мобилност професионалаца у култури, а нарочито уметника;

– Допринос развоју публике кроз осмишљавање нових и иновативних начина рада с публиком, као и унапређење доступности културних програма и садржаја, с посебним фокусом на децу, младе људе, особе са инвалидитетом и маргинализоване групе публике;

– Допринос иновацијама и креативности у области културе, кроз тестирање нових пословних модела и промоцију нових утицаја на друге секторе.

Како би се постигли наведени циљеви, конкурсом су дефинисани следећи приоритети:

– Промовисање транснационалне мобилности уметника и професионалаца у циљу успостављања сарадње на међународном нивоу и интернационализације њиховог рада;

– Рад на развоју публике као средству за унапређење приступа европским културним и уметничким делима, материјалном и нематеријалном културном наслеђу, као и стварање могућности за бољи приступ културним делима деци, младима, особама са инвалидитетом и представницима маргинализованих и друштвено осетљивих група;

– Подршка изградњи капацитета установа, организација и појединаца кроз иновативне приступе стварању, развоју и тестирању иновативних модела приходовања, менаџмента и маркетинга у културном сектору, а нарочито у погледу коришћења дигиталних технологија и развоју вештина професионалаца у области културе за примену дигиталних алата;

– Унапређење интеркултурног дијалога, промовисање заједничких вредности европског културног простора и међусобног разумевања; поштовање других култура, тиме доприносећи друштвеној интеграцији миграната и избеглица;

– Као легат обележавања Европске године културног наслеђа у 2018. години, један од приоритета остаје подизање свести о заједничкој историји и вредностима, као и јачање осећаја припадности заједничком европском простору.

Конкурс је отворен до 27. новембра 2019. године у подне по бриселском времену.

Приручник за апликанте, све потребне услове и документацију можете прегледати овде.

Више информација о позиву можете погледати на сајту Европске комисије.

Уколико имате спремну пројектну идеју, а у потрази сте за партнерима, саветујемо вам да размотрите опције које нудимо у одељку за тражење партнера на нашем сајту. Листу земаља које учествују у програму можете погледати овде.

Деск Креативна Европа Србија и Антена Култура Деска Србија вам стоје на располагању за помоћ при конкурисању. Јавите нам се да закажемо састанак и заједно размотримо могућности за конкурсање.

Позивамо вас и да пратите објаве на нашем сајту о догађајима које ћемо организовати у наредном периоду, а у циљу што боље припреме домаћих установа и организација за конкурсање. Још неколико дана је остало за пријаву учешћа у семинару за писање пројеката који организујемо на Андревљу код Новог Сада.