Јавни позив за подношење пријава за учешће у програму in-house обукa у области културе

Јавни позив за подношење пријава за учешће у програму in-house обукa у области културе

12/01/2021

 

Деск Креативна Европа Србија упућује јавни позив свим установама културе и организацијама цивилног друштва за подношење предлога за учешће у програму in-house обукa, која подразумева директан рад са тимом јавне установе или удружења грађана које се пријављује.

Обука се односи на следеће теме у области културе:

– неговање програмске изврсности – нови програмски формати, алати, теме;

– диверсификација извора финансирања и финансијско управљање пројектима;

– развој кадрова и партнерстава кроз интерресорно и интерсекторско повезивање, умрежавање и копродукције;

– развој установе/организације кроз међународну сарадњу и европске пројекте;

– „филозофија” и концепти европске сарадње.

У оквиру јавног позива биће одабране минимум седам установа културе или организација цивилног друштва, а обука ће бити реализована током прве половине 2021. године. Oбука ће се организовати према епидемиолошким препорукама и у складу са мерама заштите од вируса Kовид 19.

Циљ јавног позива

Циљ јавног позива је подизање програмско-организационих капацитета установа и организација које планирају учешће у програму Креативна Европа, као и поспешивање одрживости, успешности и програмске изврсности пројеката које реализују.

Критеријуми

Право учешћа у програму обука имају установе културе и организације цивилног друшва које испуњавају следеће критеријуме:

1) да немају значајног искуства у реализацији пројеката у култури који су подржани средствима Европске уније;

2) да запошљавају/ ангажују неке од различитих кадровских профила неопходних за реализацију пројекта (програмски уредници, руководиоци, организатори/ продуценти/ менаџери, стручњаци за односе с јавношћу, економисти, правници, итд.)

3) потенцијал за успешну реализацију пројектне идеје или опис проблема са којима се установа/ организација сусреће у свом раду.

Подношење пријаве

Подносиоци пријаве обавезно достављају следећу потребну документацију у електронској форми на адресу kreativnaevropa@kultura.gov.rs:

1) писмо пријаве на јавни позив (у слободној форми, до 500 речи) са назнаком теме на коју се пријава примарно односи;

2) опис пројектне идеје или опис проблема са којима се установа/ организација сусреће у свом раду а на чему би се заснивао програм обуке (у слободној форми, до 500 речи);

3) податке о подносиоцу пријаве („лична карта“ установе културе/ организације цивилног друштва, број и структура ангажованих лица, списак домаћих и међународних пројеката и др.).

Рок за подношење пријава

Пријаве се могу поднети до 5. фебруара 2020. године. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће бити узимате у разматрање.