Јавни позив за учешће у семинару „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“

Јавни позив за учешће у семинару „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“

12/07/2022

Деск Креативна Европа Србија организује семинар „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“ од 22. до 25. августа 2022. године у знаменитом месту Тршић.

Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа, независно од тога да ли су учествовали у пројектима међународне сарадње или тек планирају своје међународне активности. Предност ће имати установе и организације које планирају да конкуришу у овој години.

Теме којима ће се семинар бавити су савремене праксе и концепти у међународној културној сарадњи, културној баштини и савременој уметности; менаџмент међународних пројеката; европска културна политика и приоритети програма Креативна Европа 2021-2027.

Циљ семинара

Циљ семинара је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа, подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Такође, семинар се организује ради поспешивања комуникације, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Услови јавног позива

1. Број места је ограничен;
2. За учешће у семинару могу се пријавити до две особе из једне установе/ организације;
3. Организатор покрива трошкове смештаја и исхране, а учесници семинара обезбеђују своје путне трошкове.

Критеријуми за избор учесника

Основни критеријуми селекције учесника семинара су квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава. Kвалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, иновативност пројектне идеје и стручну утемељеност концепта.

Подношење пријаве

Формулар за пријаву можете преузети овде.

Пријава на семинар треба да садржи следеће информације (највише до три странице):
– Кратак опис установе/ организације (мисија, циљеви, главне активности);
– Назнаку о радном месту особе (опис радног места или задужења) или особа које се пријављују на учешће на семинару;
– Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;
– Листу потенцијалних партнера на пројекту;

Попуњену потребно је доставити на електронску адресу: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Рок за подношење пријава

Пријаве се могу слати до 31. јула 2022. године. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће бити узете у разматрање.