Oбука за писање пројеката на Андревљу

Oбука за писање пројеката на Андревљу

07/02/2020

Антена Култура дескa Србија организује обуку за конкурисање на нови конкурс програма Креативна Европа за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану, која ће бити одржана 02. и 03. марта 2020. године у Центру за привредно технолошки развој на Андревљу.

Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да аплицирају на нови конкурс програма Креативна Европа за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану.

Програм обуке је најпре намењен представницима установа и организација који припремају документацију за пријаву на конкурс програма Креативна Европа за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану, али и свим заинтересованим професионалцима у култури који желе да се информишу и обуче за конкурисање.

Теме којима ће се семинар бавити су: Мисија програма Креативна Европа и пропозиције конкурса за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану; Финансијско планирање и управљање пројектима; Бодовање и евалуација; Конкурсна процедура и савети.

Циљ обуке

Циљ обуке је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану, подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Поред тога, обука се организује ради поспешивања комуникације, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Критеријуми

Основни критеријуми селекције учесника семинара су квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава. Kвалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану, иновативност и стручну утемељеност концепта.

Услови јавног позива

1. Број места је ограничен на 25 учесника;

2. На обуку се могу пријавити до две особе из једне установе/организације;

3. Антена Култура Деска Србија покрива трошкове смештаја и исхране, а учесници семинара обезбеђују средства за своје путне трошкове.

Подношење пријаве

Формулар за пријаву можете преузети овде.

Пријава на обуку треба да садржи следеће информације (највише до три странице):

Кратак опис установе/ организације (мисија, циљеви, главне активности);

Назнаку о радном месту особе (опис радног места или задужења) или особа које се пријављују на учешће на семинару.

Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;

Листу потенцијалних партнера на пројекту;

Попуњену, потписану и скенирану пријаву потребно је доставити на kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Рок за подношење пријава

Пријаве се могу поднети до 18. фебруара 2020. године у 15.00 часова. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.