Антена

Антена Деска Креативна Европа Србија

 

На основу Споразума о учешћу Србије у програму Креативна Европа који су потписали министар културе и информисања Иван Тасовац и европска комесарка за образовање, културу, вишејезичност и омладину Андрула Василиу, предвиђено је формирање Антене канцеларије као саставног дела Деска Креативна Европа Србија. С тим у вези, представници Министарства културе и информисања и Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине потписали су Споразум о формирању Антене Деска Креативна Европа Србија чиме се стварају услови за свеобухватно имплементирање програма Креативна Европа, за територију АП Војводине.

Поред тога што ће пружати подршку Деску Креативна Европа Србија у спровођењу Програма Креативна Европа, мисија Антене је да се брине о специфичним потребама АП Војводине – јачању програмско-организационих капацитета установа и организација у култури које делују на нивоу АП Војводине, очувању културног диверзитета, интеркултурном дијалогу и интернационализацији.

Антена Деска Креативна Европа Србија званично је почела са радом 1. јануара 2015. године, чије је седиште у просторијама Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Ово је први пут да се канцеларија једног европског програма налази у саставу једне покрајинске институције.

Више о Антени Деска Креативна Европа Србија: прочитати овде