Антена Култура деска Србија

Антена Култура деска Србија

На основу Споразума о учешћу Србије у програму Креативна Европа који су потписали министар културе и информисања Иван Тасовац и европска комесарка за образовање, културу, вишејезичност и омладину Андрула Василиу, предвиђено је формирање Антене канцеларије као саставног дела Култура Деска Србија. С тим у вези, представници Министарства културе и информисања и Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине потписали су Споразум о формирању Антене Култура Деска Србија чиме се стварају услови за свеобухватно имплементирање потпрограма Култура, програма Креативна Европа, на територији АП Војводине.

Поред тога што ће пружати подршку Деску Креативна Европа Србија у спровођењу програма Креативна Европа, мисија Антене је да се брине о специфичним потребама АП Војводине – јачању програмско-организационих капацитета установа и организација у култури које делују на нивоу АП Војводине, очувању културног диверзитета, интеркултурном дијалогу и интернационализацији.

Антена Култура Деска Србија званично је почела са радом 1. јануара 2015. године, са седиштем у просторијама Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Ово је први пут да се канцеларија једног европског програма налази у саставу једне покрајинске институције.

Више о Антени Култура Деска Србија можете прочитати овде.