O нама

Деск Креативна Европа Србија је имплементационо тело програма Креативна Европа, оформљено у оквиру Министарства културе и информисања Републике Србије.

Задатак Деска је пружање подршке установама културе и организацијама цивилног друштва у Републици Србији које желе да обезбеде учешће у програму Креативна Европа. Деск Креативна Европа Србија имплементира потпрограм Култура, који функционише у оквиру програма Креативна Европа.

Потписивањем споразума о учешћу у програму Креативна Европа, свака држава се обавезала да оформи имплементационо тело Програма Креативна Европа, које делује на националном плану. Република Србија потписала је споразум 19. јуна 2014. године у Бриселу.

У циљу повећања броја учесника из Србије Деск Креативна Европа Србија, континуирано ће организовати:

– Семинаре, обуке и друге едукативне активности којима се преносе знања и вештине неопходне за конкурисање за финансијску подршку;

– Конференције из области културне политике и културног менаџмента;

– Пројекте анимације потенцијалних апликаната из Републике Србије;

– Промоције програма Креативна Европа и других европских програма;

– Реализација различитих врста пројеката који се тичу развијања публике, развоја каријера, савремених пословних и програмских модела, као и других приоритета програма Креативна Европа;

– Обуке у установама културе, у форми директног рада са запосленима (In house обуке);

– Представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе;

– Oсмишљавање и реализација развојних пројеката у циљу унапређења домаћег културног система и међународне сарадње (иницирање, реализација и прикупљање постојећих истраживања и статистика у култури);

– Издавање публикација о програму Креативна Европа и активностима Деска Креативна Европа Србија (у циљу промоције програма и олакшавања процеса конкурисања домаћим културним организацијама).