O нама

Деск Креативна Европа Србија је имплементационо тело програма Креативна Европа, оформљено у оквиру Министарства културе и информисања Републике Србије.

Задатак Деска је пружање подршке установама културе и организацијама цивилног друштва у Републици Србији које желе да обезбеде учешће у програму Креативна Европа. Деск чине две канцеларије: Култура Деск Србија који имплементира потпрограм Култура, и МЕДИА Деск Србија који имплементира програм МЕДИА.

Потписивањем споразума о учешћу у програму Креативна Европа, свака држава се обавезује да оформи имплементационо тело програма Креативна Европа, које ће деловати на националном плану. Република Србија потписала је споразум 19. јуна 2014. године у Бриселу.

У циљу повећања броја учесника из Србије, Деск Креативна Европа Србија ће континуирано организовати:

– Семинаре, обуке и друге едукативне активности којима се преносе знања и вештине неопходне за конкурисање за финансијску подршку;

– Конференције из области културне политике и културног менаџмента;

– Пројекте анимације потенцијалних апликаната из Републике Србије;

– Промоције програма Креативна Европа и других европских програма;

– Реализација различитих врста пројеката који се тичу развоја публике, унапређења каријера, савремених пословних и програмских модела, као и других приоритета програма Креативна Европа;

– Представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе;

– Oсмишљавање и реализацију развојних пројеката у циљу унапређења домаћег културног система и међународне сарадње (иницирање, реализација и прикупљање постојећих истраживања и статистика у култури);

– Издавање публикација о програму Креативна Европа и активностима Деска Креативна Европа Србија (у циљу промоције програма и олакшавања процеса конкурисања домаћим културним организацијама).