Шта радимо?

Деск Креативна Европа Србија пружаће стручну помоћ и давати савете при попуњавању апликација, као и информације о потенцијалним регионалним и европским партнерима. Такође, Министарство културе и информисања Републике Србије суфинансираће успешне организације из Србије на конкурсима програма Креативна Европа, како би на тај начин, не само подстакло већи број домаћих учесника, него и помогло у подизању међународног угледа културних организација из Србије, чинећи их тако значајним и пожељним партнерима.

Важан део активности Деска Креативна Европа Србија јесте и анимирање културних организација јавног и цивилног сектора које до сада нису конкурисале за финансијска средства програма Креативна Европа, путем интернет презентације деска, Фејзбук странице, мејлинг листе, различитих публикација које промовишу програм и додатно појашњавају програмске процедуре, медијских наступа, мапирања културних организација са потенцијалним и постојећим капацитетима за међународну сарадњу, као и путем свих анимационих и едукативних активности Деска.

Посебна активност Деска Креативна Европа Србија је прављење базе података о истраживањима и статистичким подацима у култури, који се директно и индиректно тичу међународне сарадње, али исто тако и покретање истраживања и других пројеката којима се подстиче развој целокупног система културе у Србији.

Шта Деск Креативна Европа пружа установама културе, организацијама цивилног друштва и професионалцима у области културе?

– Информације о програму Креативна Европа и конкурсима програма;

– Информације о програму Креативна Европа и конкурсима програма;

– Помоћ у писању апликација за програм Креативна Европа;

– Информације о приоритетима програма Креативна Европа;

– Савете како да се успешно конкурише за финансијска средства програма Креативна Европа;

– Помоћ у проналажењу европских партнера;

– Помоћ у конципирању пројеката;

– Информације о европским установама, организацијама и мрежама културе, као и посредовање у комуникацији (поспешивање контаката између домаћих и европских културних организација);

– Лобирање за обезбеђивање финансијских средства из других извора;

– Помоћ у обезбеђивању веће видљивости пројеката;

– Информације о другим програмима Европске уније.