Шта желимо?

Деск Креативна Европа Србија жели да:

– Промовише савремене концепте међународне сарадње;

– Промовише савремене програмске и пословне политике у области културе;

– Јача капацитете домаћих установа културе и организација цивилног сектора за међународну сарадњу;

– Подстиче интердисциплинарност, интерресорну и интерсекторску сарадњу;

– Сарађује са свима јавним, цивилним и приватним сектором, појединцима, неформалним групама и мрежама.

Визија Деска Креативна Европа Србија је да буде један од кључних чинилаца подршке и развоја система културе у Србији, место динамичне сарадње установа културе, организација, мрежа и појединаца, као и њихов заступник и промотер у европским оквирима. Такође, Деск Креативна Европа Србија видимо као покретача неких од најзначајних пројеката из области менаџмента и културне политике.