Доступна средства

У позиву за достављање пријава, који се објављује периодично, одређено је најдуже трајање споразума о подршци мрежама до три године. Највиши износ бесповратних средстава за појединачни споразум износио  500 000 евра по години.

Финанијски допринос из ЕУ не сме прећи 80% укупних прихватљивих трошкова пројекта.

Детаљне информације о конкурсима погледајте овде