Европске награде

У циљу повећања видљивости европске културе и аудио-визуелног сектора, Европска комисија подржава различите акције и иницијативе, међу којима су награде за достигнућа, постигнуту изврсност у раду и подизање свести о значају културе и културног наслеђа Европе.

У складу са Европском агендом за културу, Европска комисија, заједно с националним органима, организацијама у култури и другим институцијама ЕУ, има за циљ да промовише културну разноликост и дијалог, културу као катализатор креативности и иновације, као и културу као део међународних веза Европске уније. У оквиру тих напора, награде служе да промовишу, препознају и подстичу рад локалних заједница,уметника професионалаца у култури, организација и градова који доприносе овим циљевима.