Katalog izdanja naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije 2013/14.

Katalog izdanja naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije 2013/14.

18/04/2015

Urednik Slavica Duković
Centar za promociju nauke, 2014