Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Književnost i istina, broj 143

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Književnost i istina, broj 143

18/04/2015

Uredili Vladislava Gordić Petković, Aleksandar Prnjat, Iris Vidmar
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2014