Kultura i održivi razvoj u doba krize

Kultura i održivi razvoj u doba krize

18/04/2015

Urednice Milena Dragićević Šešić, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović
Un iverzitet umetnoisti u Beogradu, FAkultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2014