Oci osnivači, muzeji na otvorenom 2014, međunarodni zbornik